top of page

آنکه از راه چشم آمد


"انسان به ظاهر می نگرد ولی خدا به دل نگاه می کند." (اول سموئیل ۱۶ :۷) اگر از آن دسته افرادی هستید که برای ارزیابی عشق دیگران روی چشمانتان حساب می کنید، بهتر است تجدید نظر کنید. کسی که از طریق چشم وارد زندگیتان شود خیلی زودتر از آنچه فکر می کنید از همان طریق بیرون خواهد رفت. بعضی افراد در عشق شناگران تفریحی هستند و شناگران تفریحی هرگز به اعماقی که نتوانند ازآن بیرون بیاید شیرجه نمی زنند. آنها فقط دنبال فضایی برای شناکردن تفریحی دریک چشم پر از آب می گردند و هرگز وارد اعماق دلی عاشق که در آن ریشه بدوانند نمی‌شوند. بنابراین در هر چشمی که آب باشد شنا خواهند کرد امروز چشم خیس شما، و فردا در چشم خیس کسی دیگر. پس در عشق و عاشقی اشک احساساتتان را پاک کنید تا مبادا مابقی عمرتان قربانی خطای چشمتان بشود.

برای انتخاب دوست، همکار و مخصوصا شریک و همسفر زندگی، و برای انتخاب هرچه که می خواهید تمام جوانی، هستی و آینده خود را رویش سرمایه گذاری کنید، به ایمان قلبتان رجوع کنید، نه به دیدار چشمتان. پولس گفت: “در هر چیز در زحمت هستم ولی در شکنجه نیستم. گاهی در حال فرار هستم ولی متروک نیستم. گاهی افکنده هستم ولی هلاک نیستم. (دوم قرنتیان ۴ : ۸) رمز پولس چیست؟ او می گوید: “من به ایمان رفتار می کنم، نه به دیدار.” (دوم قرنتیان ۵ : ۷)

باوجود پیشرفته ترین وسایل پزشکی هر ساله هزاران جراحی اشتباه در بیمارستان ها صورت می گیرد که تنها بخاطر خطای چشم است. لطفا خطای چشم را دست کم نگیرید. دلی را که چشم کنترل و هدایتش کند، هرگز تصمیم درست و مقیدی نخواهد گرفت.

ز دست دیده و دل هردو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده، تا دل گردد آزاد «باباطاهر»

درمان این است که: به چشم تان زیاد اعتماد نکنید. بگذارید ایمان تان، رویاهایتان را کنترل کند، و رویاهایتان دل تان را هدایت کند.آنگاه دلتان به شما خواهد گفت که چه کسی شناگر چشمان خیس است و چه کسی غواص اعماق دریای دل است و به دنبال مروارید صدف عشق می گردد. موفق باشید. جلیل سپهر

Comentários


bottom of page