top of page

آهنگ زیبای فشارهای زندگی


سیم های گیتار صدای‌ یکنواختی دارنــد مگر اینکه فشار انگشت بر روی بخش های متفاوت آن صدایش را تغییر بدهد. فرق من و یک نوازنده چیره دست در این است که من آهنگ خاصی ندارم و شناختی از محل نت های تنظیم شده بر روی سیم ها هم ندارم و نمی دانم به چه قسمت های سیم باید فشار بیاورم. بنابراین اگر بنوازم حتما صداها ناهنجار و گوش خراش خواهند شد.

امـا نوازنده چیره دست می داند دقیقا انگشت خود را در چه نقطه ای از سیم بگذارد و به چه میزان فشار بیاورد که صدایش موافق همان آهنگی باشـد که در رویای دلـش دارد.

اجازه بدهید فشار انگشتان ماهــر و هنرمند خدا بر روی سـیم های زندگی شما قرار بگیرد. او آهنگ و نت های زیبایی دارد و می خواهد آن را روی زندگی ما پیاده کند. بگذارید خدا در هر بخشی از زندگی ما که صلاح می داند فشار بیاورد و حتی محدودیت ایجاد کند. درنهایت خواهید فهمید صدای دلنشینی که از زندگی شما شنیده می شود، بدون فشارهایی که در راه ایمانتان تحمل کرده اید غیر ممکن بوده است .

امروز معروفیت صدای تــار جلیل شهناز، ویولون ابولحسن صبا، سنتور فرامرز پایور، گیتار ویگن، تمبک حسین تهرانی، نـی حسن ناهید، کمانچه اصغر بهاری، و فــلوت عـماد رام بخاطر فـشارهای حساب شده ای است که آن روزها این نوابغ موسیقی بر روی ساز خود می آوردنـد.

دوست عزیز! از فــشارها، زحمات و محدودیت هایی که بخاطر باورهایت متحمل می شوی نگران و دلسرد نباش. بگذار خــدا آهنگ دلـش را بوسیله زندگی تو بنوازد. او آهنگی دلنشین و ماندگار خواهد نواخت .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page