top of page

امروز خاطره سازی کنیه روزایی دلت می خواد برگردی به گذشته های خیلی دور، یعنی اون وقتایی که خیلی ها هنوز بودن. خودتم هنوز نوجوان بودی و توی دل کوچکت آرزوهای بزرگی داشتی و شبا با خودت اونا رو می شمردی تا خوابت ببره، اون وقت چشات به نقطه ای خیره میشه و با خودت فکر میکنی خیلی اون روزا خوبتر بودن، کاش برگردم به اون روزا.

بعد توی خاطره هات خودت رو توی اون روزها می بینی که یه گوشه نشستی و دلت می خواد زودتر بزرگ بشی، با کسی که توی رویاهاته ازدواج کنی، تشکیل خانواده بدی، شغل موفق داشته باشی و هرچه زودتر برسی به این روزا.

همین جوری این قدر با یاد اون روزا خاطره بازی می کنی تا به یه چشم بهم زدن این روزام میشه جزو اون روزا. یه روزم دندونای مصنوعیت رو میذاری تو دهنت که بتونی به راحتی آب دهنتو قورت بدی و بخودت میگی «‌ کاش هر روز رو تو همون روز زندگی می کردم»‌ اما حیف ! خیلی زود دیر میشه


پاشو نازنین پاشو «خاطره بازی» با اون روزایی که نیستن رو ول کن. با اونایی که الان هستن «خاطره سازی» کن. چون خیلی زودتر از اونی که فکر کنی، این روزا هم میشه اون روزا . تنها درمان دلتنگی از خاطرات گذشته بوجود آوردن خاطرات جدیده فرصت امروز رو از دست نده . پاشـو نازنـین پاشـو لنگ ظهره.

جلیل سپهر


Comments


bottom of page