top of page

ایام شکر گزاری بر همه شما مبارک بادایام شکر گزاری برهمه مبارک باد

اما برای چی باید شکرگزاری کنیم ؟

برای شرایط ؟ برای بحرانها ؟ برای پرپر شدن کودکان و جوانان مان ؟ برای حمام خونی که براه انداخته اند ؟ یا برای غم و درد و رنج و مصیبت خانواده های داغدارمان؟ خیــر دوست عزیز برای هیچکدام

شکرگزاری سپاسگزاری از خدا برای ظلم و جنایت ها در زندگی نیست

شکرگزاری برای اینکه خدا را دل رحم و خوشنود و مهربان تر کنیم نیست

شکرگزاری انجام فریضه دینی و اجرای مراسم مذهبی نیست

شکرگزاری معامله کردن با خدا برای بهتر شدن اوضاع نیست

شکرگزاری اوراد خواندن به زبان و کلمات خاص در جهتی خاص نیست

شکرگزاری چیست ؟

شکرگزاری طغیانی ست بر علیه یاس و ناامیدی که شریر بوجود آورده

شکرگزاری مقاومت درونی در برابر تهاجم های ذهنی و فکری بیرونی ست

شکرگزاری مکانیزم دفاعی روح شما برای نشکستن روحیه شماست

شکرگزاری یعنی وقتی کشتی گیر روی تشک افتاد بگویدشکست را نمیپذیرم

شکرگزاری خود را سر پا نگهداشتن برای رسیدن به صبح سپید است

شکرگزاری یعنی خود را گرم نگهداشتن در یخچال در بسته برای یخ نزدن

شکرگزاری یعنی به شریر بگویی" تو میتوانی اموال مرا غارت کنی ولی نمیتوانی امید و باور و رویای درونی مرا از من بگیری

دریک جمله کوتاه : شکرگزاری یعنی لبخند زدن به کسی که تلاش میکند اشک ترا در بیاود

وقتی خدا به قومی که در پشت دیوارهای اریحا به بن بست رسیده اند میگوید هفت روز قدم بزنید و شکرگزاری کنید. هدفش این نبود که برای دیوار های بن بست زندگی تان شکرگزاری کنید .

بلکه برای این بود که قوم ایمان و امانتداری خودشان را در هفت روز باقی مانده به فرو پاشی دیوارهای اریحا حفظ کنند و در احساس و روحیه سر پا بایستند و گرفتار افسردگی و ناامیدی و دلزدگی و شک و تردید نشوند

امروز خدا را در پشت دیوارهای بسته اریحا

در برابر لشکر تا به دندان مسلح فرعون و ششصد ارابه جنگی اش

در برابر ساحل دریای بسته و رودخانه پر از امواج اردن های زندگی

با تمام دل و جان شکر گزاری میکنیم تا در دوران عبور از روزهای سخت دوام بیاوریم و مانند پولس و سیلاس بعد از فرو ریختن دیوارهای زندان فیلیپی هنوز در امید و باور و اعتماد بنفس سر پا ایستاده باشیم . زیرا پایان شب سیه برای کسانی سپید ست که تا به صبح سپید دوام آورده باشند

خدارا شکر برای وجودهمه هموطنان عزیزمان در این گذرگاه سرنوشت ساز و تعیین کننده تاریخ افتخار آمیز مملکت مان که خواهان فردایی بهتر و شرایط زندگی ای که شایسته کرامت انسان بودنشان است میباشند . روز شکر گزاری بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page