top of page

باران اول و باران آخر چیست ؟
برای کشاورزان دو نوع باران خیلی مهم است که آنها را باران ‌اول و باران آخر می نامند.

باران اول در پاییز است، زمانی که زمین خیس خورده را شـخم زده و بـذر سال آینده را در آن می کارند.

باران آخـر در بهار است، آنگاه که باران، بـذر کاشته شده را آبیاری کرده و رشد و نمو می‌دهد.


یعقوب ۵: ۷ می‌گوید: “دهقان برای باران اول و هم برای باران آخر انتظار می‌کشد.”


ما برای ثمر دهی و رشد روابط زناشویی، موفقیت های شغلی و اجتماعی خود نیز به هر دو باران نیازمندیم.

باران اول شرایطی است که آنچه را که می‌خواهیم بدست می‌آوریم.

باران آخر شرایطی است که آنچه را که بدست آورده ایم، نگاه داشته و رشد می‌دهیم.


بزرگترین اشتباهی که ثمرات زندگی را نابود می‌کند، این است که:

وقتی که به شخص دلخواه خود در ازدواج برسیم، دیگر تلاشی برای رشد روابط نکنیم.

وقتی به موفقیت شغلی خوبی برسیم، دیگر تلاشی برای بهترشدن آن نکنیم.

وقتی به موقعیت بهتری در زندگی برسیم، دیگر تلاشی برای حفظ شدن آن نکنیم.

زیرا دیگر نیازی به باران آخر نمی‌بینیم.

زیرا دیگر نیازی به محبت اولیه در ازدواج نمی‌بینیم.

زیرا دیگر نیازی به صداقت در کسب و کارمان نمی‌بینیم.

زیرا دیگر نیازی به وقت گذرانیدن با خدا در پرستش نمی‌بینیم.

و یک روز صبح بیدار می‌شویم می‌بینیم که دیگر نه ساقه ای بر روی زمین مانده و نه ریـشه ای در زیر زمین، زیرا که زمین از خشکی ترک برداشته.


دوست عزیز دلت را تنها به باران اول و تنها به بدست آوردن ها خوش نساز، مهمتر از آنچه که بدست آورده ای نگهداشتن آنست. از باران آخـر غفـلت نکن.


اگر امروز زمین روابط زناشویی، شغلی و اجتماعی و ایمانی مان کم رنگ شده، ناامـید نباشید آنها نیازمند باران آخرند.

همین حالا بحضور خدا برو بگذار که بار منفی ابرهای شک و تردید، و ترس و نگرانی هایت با بار مثبت ابرهای امیدبخش حضور خدا برخورد کند. آن وقت رعـد و برق خواهد شد و تو باران آخـر را تجربه خواهی کرد و حاصلخیزی زمین دلت را به چشمت خواهی دید. و خواهی دید که مزرعه ها بجهت درو کردن سفید شده اند

باران آخر اولیـن قدم تغییر روابط خشک و شرایط بی روح مان است.


جلیل سپهر

bottom of page