top of page

برکت شاگردان در حین صعود


صعود پر جلال عیسی مسیح بر شما مبارک باد

کلام خدا میگوید در روز صعود مسیح در حین برکت دادن شاگردان از آنها جدا شد

( لوقا 24 : 51 )


این چه برکتی بود که شاگردان در این سه سال و نیم قدم زدن با مسیح هنوز نیافته بودند ؟


شاگردان تا بحال در کنار مسیح بودند و فقط تعلیم می گرفتند و ادعای ایمان می کردند. اما حالا مسیح به آسمان برمیگشت و آنها باید شخصا وارد صحنه شده و آنچه تعلیم گرفته بودند را زندگی میکردند و ایمان تئوری را به ایمان عملی تبدیل می کردند . بدین خاطر مسیح آنها را برای چنین شرایطی برکت داد


همه ما به این برکت نیازمندیم تا ایمان و ادعا و دانش مان را عملا زندگی کنیم و مسئولیت نوع انتخابمان برای شرایطی که داریم را بپذیریم . طبیعی ست که اتفاقات خیر از جانب خدا و اتفاقات شر از جانب شریر میآید ولی هیچ لعنت و هیچ برکتی بدون انتخاب و اجازه ما وارد زندگی مان نمی گردد. کلام خدا میگوید خدا برکت و لعنت و موت و حیات را پیش روی شما گذاشته و توصیه میکند برکت و حیات را انتخاب کن ( تثنیه 30 : 19 )


مادامی که مسئولیت همه لعنت ها را به شریر و مسئولیت همه برکت ها را به خدا نسبت بدهیم و اراده و تصمیم و انتخاب خودمان را نادیده بگیریم و هیچگونه مسئولیتی برای نوع انتخاب هایمان نپذیریم وضع همین است. برای تغییر لعنت ها به برکت ها نیاز به یک انتخاب مسئولانه داریم زیرا برکت یک اتفاق نیست برکت یک انتخاب است . لعنت هم یک تقدیر نیست بلکه یک انتخاب است. تا زمانی که گرفتار ترس از چشم زخم و بخت بسته و ما را جادو کردند باشیم همین ها را دریافت میکنیم جون درباورمان منتظر چنین اتفاقاتی هستیم و آنها را پذیرفته ایم


از کوزه همان برون تراود که در اوست . اگرامروزانتخاب کنید خدای متبارک که سرچشمه برکات است وارد زندگی شما شود آن وقت خواهید دید که از کوزه زندگی شما هم دقیقا همان برکتی می تراود که انتخاب کرده اید درشما باشد. برکت صعود مسیح برشما باد


جلیل سپهر

コメント


bottom of page