top of page

برگ زندگی خودت باشبرگها هیچ چیزی درمورد پاییز و زمستان و کوتاهی عمر نه ماهه خود نمیدانند و هیچوقت هم به تبر هیزم شکن و غارتگری بادهای پاییزی و سرمای زمستانی نمیاندیشند.آنها درعمر کوتاه نه ماهه شان چنان با کیفیت و پر انرژی و پر جنب و جوش و شکوهمند و لذتبخش زندگی میکنند که موقع رفتن هیچ حسرت و آرزویی به دل ندارند و محتاج هیچ ترحم و تاسفی نیستند و هیچ ترسی ندارند که در پاییز رفتگرها آنها را به سطل زباله بیندازند یادر آتش بسوزانند و هیچ طمعی ندارند که شخصی آنها را لای کتابش بگذارد و یا در کلکسیون ارزشمندش جمع آوری کند

مانند برگ باش مستقل و بدون نیاز به لطف رهگذران تنوع طلب زندگی ات. برگ تنها از تنه درخت خودش تغذیه میکند و با عمل خلاقانه فتوسنتز انرژی نورانی خورشید و دی اکسید کربن را به انرژی شیمایی مفید و اکسیژن تمیز تبدیل کرده و هوای دل دنیا را سخاوتمندانه خوب میکند. زیرا شرط حال خوب داشتن حال خوب ساختن ست

مانند برگ باش که هنگام رفتن چنان رنگهای شاد و نشاط آوری بخود میگیرد که چشمها را افسون و دلها را مفتون و احساس ها را عاشق میسازد و انگیزه هزاران دلنوشته عاشقانه میشود و چنان جشنواره ای بپا میسازد که شاهکار خلقت ست . انسان وارسته مثل برگ سبز خواهد بود. (امثال 11 :28 )


کاش مانند برگها هیچکس هیچ چیز در مورد غم پاییز و آتش رفتگر و عریانی زمستان و بی رحمی هیزمشکن نمیدانست تا با خیال راحت همه عمر دراز یا کوتاهش را جانانه زندگی میکرد. این همه فکر خدایی ست که گفت طرح من اینست که شما زندگی را بیشتر از حـد تصور تان دریافت کنید. ( یوحنا 10 : 10 )

جلیل سپهر


Kommentare


bottom of page