top of page

بزرگترین خدمت چیست ؟


بزرگترین خدمت چیست ؟

بزرگترین و موثر ترین خدمت یک واعظ - یک شبان - یک خادم - یک معلم - یک مبشر - یک رهبر مسیحی - ماهرانه موعظه کردن و مقتدرانه مدیریت کردن . با حرارت خدمت کردن . با امانت داری تعلیم دادن و شگفت انگیز بشارت دادن و خلاقانه رهبری کردن نیست . البته که همه اینها لازم است و باید هم انجام شود . ولی اینها بزرگترین خدمت نیست .

بزرگترین خدمت یک خادم یا خادمه در هر مقام و موقعیتی که هستیم پاک و شفاف و بدون حاشیه و مقدسانه زندگی کردن در خداوند است .

البته که هیچکدام ما کامل و مقدس بمفهوم قدوسیت الهی کلام خدا نیستیم و نمیتوانیم ادعای به تعالی رسیدن در قدوسیت بکنیم ولی اصل اینست که قدوسیت الهی را در اولویت هرگونه خدمت مان قرار بدهیم و در مسیر آن حرکت و رشد کنیم .

در نظر خدا قدوسیت خادمین ارزشمندترین و بزرگترین و تاثیر گزار ترین خدمتی ست که میتوانند در این دنیای شرارت زده به جامعه مسیحی و غیر مسیحی در هر نسلی انجام بدهند . زیرا خداوند میگوید: «مقدس باشید زیرا که من قدوسم.»

( اول پطرس 1 : 16 )


جلیل سپهر

Kommentarer


bottom of page