top of page

بمن بگو آینده ام چـه خواهـد شـد؟فال گیران از میرزا ممد رمال کلاهبردار، و زن کولی دوره گرد بیسواد گرفته تا فال گیرندگان با کتاب حافظ، فلان مادام با فال قهوه، فلان خانم فرنگ رفته که با کره کریستالی در محله های بالای شهر فالگیری می کنند، همگی رونـق بازارشان را مدیون تصور غلط عده ای می دانند که فکر می کنند تمام رمز و راز آینده شان در کف دست این عالیجنابان است.

فال گیران ادعا می کنند با نخود و استخوان ، و جناق مرغ و چانه الاغ، و دیدن ستاره متولدین فلان ماه ، قهوه و ورق، رمل و اسطرلاب، سرکتاب باز کردن، کف بینی، آینه بینی، غیبگویی، اتصال با کائنات از طریق انرژی فلان سیاره در فلان ساعت خاص، و کره کریستالی همه این حقایق نانوشته عالم غیب را می دانند، و در کمال صداقت همه را بما می گویند. ما هم بعد از این آینده را مثل کف دست مان روشن و مشخص می دانیم که فردا نوبت اجرای کدام بخش از افاضات این فرصت طلبان است. التماس تفکر!

دوست عزیز فکر نمی کنید وقت آن رسیده از خودمان سوال کنیم: آیا خدا با من قهر است؟ آیا خدا با من رو دروایسی دارد؟ آیا خدا نمی تواند و یا نمی خواهد با خـودم در مورد من صحبت کند؟ آیا خدا آینده مرا که مسئول واقعی زندگی ام هستم را بمن نمی گوید و به یک فالگیر بی مسئولیتی که فقط با دریافت پول حرف می زند‌، می‌گوید؟

امــا مهمترین سـوال: آیا این فالگیران اطلاعات را مستقیما از دست خدا می گیرند؟ آیا آنها بنوعی با خدا رابطه و معامله مشترک دارند؟ آیا آنها به اتاق بایگانی پرونده های سـری خدا می روند و به پرونده ها دستبرد می زنند و اطلاعات ما را برمی دارند و در ازای دریافت مبالغ هنگفتی در اختیار ما می گذارند؟ باز هم التماس تفکر!

مشکل اصلی فالگیران نیستند بلکه مشکل تقاضا کنندگان فال میباشند . فرانسه با بزرگترین انقلاب فرهنگی و ریشه کن ساختن بیسوادی و دارا بودن بالاترین آمار کتابخوان و سالها مبارزه با جهالت ،امروز بزرگترین مرکز جهانی خرافات و کانون اصلی فالگیران و جادوگران است . بطوریکه دیگر از هویت فرهنگی فرانسه چیزی باقی نمانده بلکه پاریس که روزی عروس شهر ها بود امروز به خط مقدم جبهه جهل و خرافه پرستی تبدیل شده است .

پس راه مبارزه با فاجعه فالگیری چیست؟ تنها راه مبارزه با فالگیری اینست که شما و خانواده تان هرگز فال نگیرید . وقتی تقاضا از بین برود عرضه هم از بین خواهد رفت . آن وقت دنیای شما به وسعت شما و خانوادتان از جهل و خرافات پاک سازی میشود .

شما تنها شخصی هستید که تمام سرنوشت آینده تان وابسته به طرز تفکر و تصمیمش می‌باشد. لطفا رابطه با خدا و شعور خودتان را بیشتر از یک رمال و فالگیر قبول داشته باشید.

جلیل سپهر

Comments


bottom of page