top of page

به باران بهاری احترام بگذار


بـه اولین باران بهاری خـیلی احترام بگذارید.

اولین باران بهاری دارد با تمام تلاشش غبار کوچه ها و دوده های در و دیوار و زنگار پنجره ها و اثر پای زمستان را می شوید تا وقتی شکوفه های بهاری می آیند همه جا تمیز باشد و گرد و غبار گذشته ها را نبینند و دلشان نگیرد.

بیایید از خداوند باران روحش را بطلبیم تا بر ما ببارد و گرد و غبار رنج های گذشته مان را بشوید که آنها را به فرزندان مان منتقل نکنیم و نگذاریم شانه هایشان در زیر بارهایی که ما سال ها با غم و درد تحمل کردیم خــرد شـود.

بگذاریم باران صلح خدا بر روی خاطرات تیره و تارمان ببارد تا نوشکفته های زندگی مان همانند شکوفه های بهاری همه چیز را تمیز و زیبا و با طراوت ببینند و در نگاه پدر و مادرشان به همدیگر، عشق، امنیت، آرامش و ایمان واقعی را تجربه کنند. هیچ کس نمی توانید میراثی ارزشمندتر از حس امنیت و ایجاد اعتماد بنفس بفرزندانش ببخشد.


جلیل سپهر

Comments


bottom of page