top of page

بگذار خـرم از پـل بگذرد


یک سیاست رندانه وجود دارد که افراد فرصت طلب تظاهر به همراهی و اظهار دوستی میکنند و در سکوت میگویند فعلا" بگذار خرم از پـل بگذره". این سیاست یک توهم فریبکارانه و تخیل خلسه آور و

فرض ناآگاهانه ست.

تجربه میگوید شاید با ترفند و ظاهر سازی خرت از پـل بگذرد ولی خودت هرگز از پـل نخواهی گذشت. زیرا پـل اعتماد کسی که خـر فرض کردی تا از پـل مشکلات عبور کنی درهم خواهد شکست و صبر و تحملش تمام خواهد شد در حالیکه پـل های مشکلات تمام شدنی نیستند. بنابرین پـل های بعدی را نه با خـر مان بلکه با خـودمان باید عبور کنیم .

آنوقت لحظه تلخ داستان آخرین فریاد کمک خواهی چوپان دروغگو در برابر گرگهای واقعی شروع خواهد شد. دریغا که " پـل اعتماد "ساکنان روستا درهم شکسته و دیگر کسی او را باور نکرد و زمان چشیدن طعم زهر درغگویی و " خــر فرض کردن دیگران " فـرا رسید .

لطفا شدیدا مواظب حفظ سلامتی "پـل های اعتماد "باشید زیرا "پـل های مشکلات "زیادند و روز به روز باید از آنها عبور کرد تا به فردا رسید

وقتی پـل اعتماد شکست همه احساس و عواطف دیگران را با خود به عمق دره نیستی میبیرد . آنوقت دوست. همسایه . همکار و هموطن و هر شخصی که انسانیت و محبتش "خــر بودن فرض شد "و مورد سوءاستفاده قرار گرفت دیگر آن آدم قبل از پـل باقی نخواهند بود .

داود همواره از زخم دوست نماهایی که از اعتمادش سوء استفاده کردند و تا خرشان را از پـل گذشت چهره واقعی خود را نشان دادنند رنج میبرد و با ناله میگفت : " شخصی که فکر میکردم دوست خالص من ست و بر او اعتماد می‌داشتم روزی رسید که پاشنه کفش خود را بر من بلند کرد ". (مزمور 41 : 9)

دوست عزیز مواظب چنین زخمی باش زیرا یـا هرگز درمان نمیشود و یـا درمانش پر هزینه تر از آن چیزی ست که بتوانیم تصور کنیم .

جلیل سپهر


Comments


bottom of page