top of page

تا زنده هستی زندگی را تجربه کنمن آمده ام تا شما زندگی را بیابید و آنرا زیادتر تجربه کنید 

(یوحنا 10 : 10 )

زنده بودن یعنی در این دنیا هستم بدون هیچگونه انگیزه و دلیلی

اما زنـدگی کردن داســتان و ماجـرای پـر شـور و حــال دیگری ست .

زندگی کـردن یعنی :

هدف و رویایی برای رسیدن به آن دارم

حرفی برای گفتن و نیازی برای شنیدن دارم

توانایی خندیدن در حین اشک ریختن هایم دارم

کاری و احساس مسئولیتی برای انجام دادنش دارم

دوستی برای ملاقات و مشورت و درد دل کردن دارم

اشتیاق خاصــی برای حرکت درجهت رفع مشکلاتم دارم

دلیل و انگیزه مهــمی برای صبر و تحمل کردن هایم دارم

جایی برای رفتن و جمعی برای مشارکت داشتن با آنها دارم

چیزی یا موضوعی برای دوست داشتن و عشق ورزیدن دارم

زحمـتی و دردی و زخـمـی در مسیر به امروز رسیدن هایم دارم

زندگی در نهایت یعنی 

رابطه ای با خدا بعنوان منشاء حیات و تقویت کننده در افتادنهایم دارم و

زنده ام تا با اقتدار روح خدا سقف سرنوشتم را بشکافم و طرح دیگری اندازم

یکشنبه زیبا و ساعات پر برکت و بینظیر و بیاد ماندنی در جلسه پرستشی خداوندمان مسیح داشته باشید زیرا او آمده است تا ما زندگی را بیشتر از انتظارمان تجربه کنیم . امیداورام درملاقات جدید با خداوند انگیزه ای جدید برای زیستن بیشتر در نیکوییهای خداوند پیدا کنید .

جلیل سپهر


Comentarios


bottom of page