top of page

تصمیمات خوب درشرایط بد


در تابستان مقداری شیره مخصوص برای پرندگان بند انگشتی یا پرنده عسلی گذاشته بودم، آنها می آمدند می خوردند و من هم لذت می بردم. وقتی پاییز شد دوستم گفت اگر این خوراک را قطع نکنی آنها چون خوراک دارند به مناطق گرمسیر نمی روند و کمک های تو باعث یخ زدن آنها خواهد شد.

من خوراک را قطع کردم، چند روزی می آمدند و چون چیزی برای خوردن نبود دور خودشان می چرخیدند و می رفتند. من خیلی ناراحت بودم ولی چاره ای نداشتم باید بر احساساتم غالب می آمدم. حالا می بینم که چقدر به نفع این پرندگان بود که در آن روز خوراکشان را قطع کردم.


دوست عزیز خدا در شرایطی که می بیند انسان بدون داشتن حس نیاز، هیچ حرکتی نمی کند اجازه می دهد که بعضی نیازمندی ها را لمس کنیم تا به خود بیاییم و حرکت کنیم.


هرگاه مشکلی و یا نیازی دارید فکر نکنید در قعر بیچارگی و درماندگی هستید و خدا از شما روی برگردانیده بلکه یقین بدانید خدا می خواهد به مرحله و سطح دیگری بروید و زندگی را با خلاقیت های درونتان تجربه کنید.


خدا نان آسمانی را که چهل سال در بیابان برای قوم می بارانید، در روزی که به زمین قابل کشت و درو کردن رسیدند، قطع کرد تا قوم کاشتن و درو کردن را تجربه کنند.

کلام خدا میگوید : "از فردای روزی که قوم از محصول زمین خوردند دیگر نان آسمانی از آسمان قطع شد.” (یوشع ۵: ۱۲)

لطفا نیازمندی را دلیل شکست ندانید . زیرا انگیزه ای ست برای تفکر خلافانه درجهت انجام کاری متفاوت برای شروع فصلی جدید در زندگی تان .

جلیل سپهر

תגובות


bottom of page