top of page

تغییر تصویرهای غیر قابل تغییرعیسی مسیح از مردگان برخاسته است

(متی 28 : 7 )

قیام پر جلال عیسی مسیح که متحول کننده و تغییر دهنده همه تصویر های غمگین و ناامید کننده روز جمعه صلیب بود بر شما خجسته و فرخنده باد

زندگی یعنی تغییر آخرین تصویر هایی که در حافظه خود داریم . اگر آخرین تصویر های ناراحت کننده دیروز تغییر نیابند . طبیعتا امروز دچار بی حرکتی - درجا زدن و تکرار همان تصویرهای مایوس کننده دیروز خواهیم بود

چه فاجعه ای ست برای پطرس اگر آخرین تصویر اشک ریختنش بخاطر انکار مسیح تبدیل به صحنه بخشیده شدن در اولین ملاقات با او بعد از قیام نشود

چه احساس تقصیر ابدی ست برای شاگردان مسیح اگر آخرین تصویر ترک کردن مسیح تبدیل به صحنه مشارکت و مصاحبت بعد از قیام نشود

چه زخم عاطفی عمیقی ست برای مادر او مریم و همه دوستدارانش اگر آخرین تصویر مرگ مسیح برروی صلیب تبدیل به صحنه زنده شدن او نشود

عیسی مسیح با قیامش تصویریک جسد بدون حرکت را به تصویرپرجلال خداوند زنده و برخاسته از مردگان تغییر داد و بره قربانی را به شیرزنده سبت یهودا تبدیل کرد

دوست عزیز

اگر تصویرهای مایوس کننده و دردناک و ناراحت کننده ای از آخرین صحنه های گذشته خود دارید و احساس میکنید فرصت جبران و دوباره ساختن باقی نمانده امروز قیام عیسی مسیح قادرست آخرین تصویر ها از آخرین صحنه های گذشته من و شما را تغییردهد

ایمان به قیام عیسی مسیح از مردگان یک امید پر جلال و ابدی ست برای امکان شروعی دوباره درهرآنچه درزندگی به آخر رسیده ایم . قیام مسیح بر شما و خانواده ارجمندتان خجسته باد

جلیل سپهرComments


bottom of page