top of page

تمرین انسانیت
دراین شرایط بی سرپناهی و بلا تکلیفی پناهندگان در ترکیه و یونان و مالزی و یا هر کشوردیگری هرچه درتوانمان داریم را باید انجام دهیم تا انسانیت خودمان را تقویت کنیم

دعا قدم اول است خیلی هم مهم است . ولی دعای بدون عمل یک آرزوی زیبا و یک حس قشنگ برای خاموش کردن شعله وجدان مان است

طبیعی ست که ما قدرت اجرایی و سیاسی نداریم و نمیتوانیم درهای بسته کشور ها را به روی این عزیزان باز کنیم . ولی میتوانیم درپشت این درهای بسته دلهای خودمان را به روی این عزیزان بازکنیم

هرگزفریب فلسفه " با یک گل بهار نمیشه را نخورید " این فلسفه توجیه بی اعتنایی به کرامت انسانی ست . قرارنیست ما بهار بوجود بیاوریم . بهار در دست طبیعت است و در زمان خودش خواهد آمد

اما من و شما میتوانیم در خانه گرم خودمان گلدانی باشیم که یک شاخه گل را در زمستان سرد شرایط تا به فصل بهار همیاری کنیم . ما میتوانیم یک بشقاب خالی دیگر را بر سرمیز خودمان پر کنیم بدون اینکه به کسی ترحم کنیم و یا انگیزه صواب داشته باشیم

یک خانواده را شخصا پیدا کنید و بدون واسطه بطورمستقیم بخود این خانواده کمک کنید. آنوقت شما همان یک گل خواهید بود که درزیبایی و شکوفایی فصل بهاری که حتما میآید سهم ارزشمندی برای نسل خودتان دارید

همیاری کردن دررفع احتیاجات نیازمندان جاده مناسبی ست که برکات خدا را وارد زندگی شما و نسل فردایتان خواهد کرد. برکت خدا با شما باشد

جلیل سپهر

コメント


bottom of page