top of page

تمیزی آخور یــا زیاد شدن محصول


جایی که گاو نباشد آخور تمیز می‌ماند اما از قوت گاو محصول زیاد می‌شود. ( امثال ۱۴ : ۴ )

تمیزی آخور یــا زیاد شدن محصول ؟ ، هر کدام گزینه ای متفاوت و کاملا متضاد یکدیگرند و ما فقط حق انتخاب یکی از آنها را داریم. اگر می‌خواهیم یک زندگی بدون ریخت و پاش، بدون درد سر، بدون مزاحم، بدون مشکلات، بدون افتادن، بدون ضربه خوردن، بدون زخمی شدن، بدون شنیدن حرف های ریز و درشت، بدون تحمل اخم کردن‌ها، و بدون دیدن قیافه تلخ و زمخت دیگران را داشته باشیم باید از قید ثمره و رشد محصول زندگی‌مان بگذریم.

در غیر این‌صورت رفت و آمد ریخت و پاش دارد، باید از ریخت و پاش لذت ببری. خانه سازی، کلوخ و آجرپاره و گرد و خاک دارد باید از آنها لذت ببری. خیاطی کردن سر قیچی‌های ریز و درشت دارد، باید از آنها لذت ببری. رابطه و دوستی‌ها، قهر و آشتی دارد باید از از آنها لذت ببری.

عاشق شدن زخمی شدن و آه و حسرت دارد باید از آنها لذت ببری کار کردن برای موفقیت در زندگی خستگی دارد باید از آن لذت ببری. بچه بزرگ کردن خون و دل خوردن دارد باید از آن لذت ببری. عمر به کمال رساندن، پیر شدن می‌خواهد باید از پیر شدن لذت ببری. این زحمت‌ها و ریخت‌ و‌پاش‌ها نشانه بــدی دیگران نیست، بلکه نشانه خوبی شماست که برای زندگی‌تان بهترین و شرافتمندانه‌ ترین راه را انتخاب را کرده‌اید.

بهترین چون محصول زیاد را برای زندگی انتخاب کرده‌اید. شرافتمندانه ترین چون همه زحمت‌ها و مشکلات را جهت بهای انتخاب‌تان پذیرفته‌اید و از آنها گله و شکایتی ندارید. هیچ کشاورزی هرگز از بوی بد گاو یا آخور بهم ریخته شده شکایت نمی‌کند، زیرا می‌داند که محصول زیاد نیاز به قدرت گاو دارد و داشتن گاو نیاز به تحمل بوی نامطبوع و بهم پاشیدگی آخور دارد. زخم ها و زحمت های زندگی هزینه موفق شدن است نه نشانه درماندگی و بد بیاری . جلیل سپهر

Comments


bottom of page