top of page

توقف ممنوعتوقف شما در این کوه بس است .( تثنیه 1 : 6 )

وقتی قوم از اسارت مصر بیرون آمده از دریا عبور نموده و به آزادی رسیدند در کوه حوریب توقف کرده دیگر حرکت نمی کردند و خدا گفت :" توقف شما در این کوه بس است "

معمولا شور و هیجان روزهای اول شروع کار بعد از مدتی به دلایلی از بین میرود و دیگر آن انرژی روزهای اول را نداریم چـرا ؟ چرا قومی که با اشتیاق از موسی اطاعت کرده بطرف دریای بسته به راه افتادند حالا در کوه حوریب توقف کرده و جلو نمی روند ؟

چون دیگر مشکلات دوران اسارت را نداشتند و در آزادی و رفاه نسبی خود طرح خدا برای رهایی از اسارتشان را فراموش کردند. خدا به فرعون گفته بود :" قوم مرا رها کن تا مرا عبادت کنند"( خروج 8 : 1 )

خطر فراموش کردن انگیزه و رویای زندگی در زمانی که به آزادی می رسیم بیشتر از خطر دوران اسارت ما را تهدید می کند. مواظب رویا و انگیزه زندگی تان در دورانی که به خواسته هایتان رسیده اید باشید

خدا به همسرانی که بعد از رسیدن به وصال یکدیگر در عشق و احساس توقف کرده اند میگوید: " توقف شما در این کوه بس ست "

خدا به کسانی که بعد از گذراندن دوران اسارت و آوارگی و پناهندگی به سرزمین آزاد رسیده و در تعهد و مسئولیت و ارزش های انسانی خود توقف کرده اند میگوید " توقف شما در این کوه بس ست "

خدا به کسانیکه اشتیاق روزهای اول ایمان آوردن به مسیح را از دست داده و در باورشان توقف نموده اند میگوید " توقف شما در این کوه بس است "

خدا به همه کسانی که کار مفید و روابط سازنده و موضوع ارزشمندی را بخاطر انگیزه ایمان به خدا شروع کرده و حالا بخاطر نگاه به انسانهایی که به ایمان عمل نمی کنند در مسئولیت و خدمت و مشارکت اجتماعی توقف کرده اند میگوید " توقف شما در این کوه بس است .

پیغام مستقیم خدا امروز به همه کسانیکه به هر نوعی و به هر دلیلی در زندگی حرکت نمی کنند اینست که دیگر توقف شما در این سطح . در این جایگاه . در این وضعیت . در این روحیه و در این درجا زدن دیگر بس ست .

لطفا توقف کردن را ساده نگیرید زیرا توقف ماشین در سربالایی کوه زندگی به معنی فقط ایستادن و جلو نرفتن نیست بلکه به معنی به عقب برگشتن و به دره افتادن است. برخیز حرکت کن زیرا راه برای تو هنوز بسیارست.

جلیل سپهرComentarios


bottom of page