top of page

تکرار لذت خاطرات تکرارنشدنی


برای همه ما در گذشته لحظات خاص و لذت بخشی اتفاق افتاده که هرگز قابل تکرار نیستند مانند لحظه ای که برای اولین بار همسرمان را دیدیم و با لبخندش درونمان را به آتش کشید. لحظه ای که به درخواست ازدواج مان جواب مثبت داد و دنیای مان را دگرگون کرد. لحظه ای که مدرک پایان نامه تحصیلی مان را با موفقیت دریافت کردیم. لحظه ای که با مزایای دلخواه مان استخدام شدیم و گفتند از هفته دیگر می توانید کارتان را شروع کنید. لحظه ای که بانک، خبر قبولی وام خرید اولین منزل را به ما داد. لحظه ای که سند منزل مان را امضاء کرده، کلید را گرفتیم و صاحب خانه شدیم. لحظه ای که دکتر گفت صاحب بچه شده اید و می خواستیم به پدر و مادرمان بگوییم. لحظه ای که پرستار گفت بچه تان بسلامتی بدنیا آمد و ما احساس پدر یا مادر بودن، کردیم. این لحظات و هزاران لحظات خاص، زیبا و دوست داشتنی دیگر هرگز قابل تکرار نیستند. بخاطر همین اغلب با حسرت از آنها یاد می کینم و گاهی افسوس می خوریم که چه زود گذشت. یا می گوییم چرا قـدر آن روزها را ندانستیم و چرا چنین و چنان نکردیم؟ اما یک راه عملی برای تکرار شدن لذت لحظه های تکرار نشدنی وجـود دارد که به جای حسرت خوردن، می توانیم از یادآوری آنها لذت ببریم، و آن «شکر گزاری از تـه دل» برای لحظات ناب و تکرار نشدنی زندگی است. هر روز برای چند دقیقه تلفن تان را خاموش کنید. در جایی آرام با خدای خود خلوت کنید. چشمان تان را ببندید و لحظات خاص زندگی تان را بیاد بیاورید و بجای حسرت خوردن برای هر کدام از آنها، در چند جمله، عمیقا شکرگزاری کنید. به جای آه کشیدن نـفـس عمیق بکشـید و باز هم شکرگزاری کنید. آن وقت همان لذت، با همان کیفیت روزی که اتفاق افتاده است را حس خواهید کرد. باور کنید شکرگزاری تنها طریق تکرار شدن لذت اتفاقات غیرقابل تکرار است.


جلیل سپهر

Comments


bottom of page