top of page

جمعه سیاه


چرا روز حراج سالیانه امریکا " جمعه ســیاه " نامیده شـده است ؟

آیا عبارت جمعه سیاه اشاره به نحس و بد شگون بودن اینروز میکند ؟ البته که خیر. لطفا به تاریخچه علت انتخاب این رنگ برای این روز خاص نگاه کنید :

در گذشته، قانونی بین حسابداران رایج بود. در ترازنامه‌های خود، اگر صورت سود و زیان آنان منجر به ضرر می‌شد؛ از جوهر قرمز استفاده می‌کردند. استفاده از جوهر قرمز رنگ، تنها جهت نمایان‌تر شدن ضرر در حسابها بود.

اما اگر صورت حسابها به سود می‌انجامید، از جوهر مشکی استفاده می‌شد. در اوایل دهه ۶۰ میلادی، حسابداران همیشه فردای روز عید شکرگزاری، حساب‌های خود را مشکی رنگ می‌دیدند. این روز سرآغاز موج سود و خریدهای پیش از عید کریسمس به حساب می‌آمد. از این رو، بین خودشان آن را « جمعه سـیاه » به معنای جمعه ایکه حسابهایش با جوهر سـیاه بخاطر سوددهی نوشته میشود نام‌گذاری کردند .

باید مواظب فریب رنگها باشیم . هر سرخی رنگ شاد نیست هر رنگ سیاهی هم نشانه غم و اندوه نیست . نه عروس با لباس سفید خوشبخت میشود و نه داماد با لباس سیاه بدبخت . تفاوت خوشبختی و بدبختی در تفاوت رنگها نیست بلکه در تفاوت نوع نگاه و تفاوت نوع رفتار و برخورد با همدیگرست . موفق باشید .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page