top of page

حال مام وطن اصلا خوب نیست


حال مام وطن اصلا خوب نیست

زخمهای درمان نشده اش خیلی عمیق تر از تحمیل پوشش اجباری و فقر و گرانی و کودک کار و اختلاس و چپاول و دستگیری و تهدید و تجاوز و کشتار ست . زیرا که اینها ابزاری برای رد گم کردن و پوشاندن آن فاجعه عظیمی ست که در حال وقوع است .

زخمش زخم اعتمادی ست که سالهاست از پشت خنجر ناجوانمردانه خورده دلشوره اش فرهنگی ست که با عرف ببگانگان آلوده و مسمومش میکنند جراحتش تمدن درخشان و پرباری ست که عامدانه نادیده گرفته شده ضجه هایش از تحریف و انگار شدن تاریخ کهن و گهربار نیاکانش ست ناله اش از تلاش ایران ستیزان برای محو ارزشهای ملی و میهنی است

مام وطن بخوبی میداند که صحنه گردانان خارجی و داخلی دارند آرام آرام هویت فرزندانش را با کوچ دادن اجباری و جایگزینی بیگانگان ایران ستیز تغییر میدهند تا نسل فردایش دیگر آن ایرانی ای نباشند که به این آب و خاک بعنوان خانه پدری بنگرند. بلکه متجاوزین بی اصل و ریشه ای باشند که تصاحب این سرزمین را غنیمت جنگی و منابعش را مصادره شرعی و زنان و دخترانش را انعام الهی فاتحین بر مغلوبین بشمارند .

خدایا حال خراب مام وطن را شفا بده . آمین

جلیل سپهر

Commenti


bottom of page