top of page

خطای چشم را ساده نگیریدشما اگر فقط برای یک لحظه زودگذر به عکسی بدون دقت نگاه کنید، نمی توانید همه واقعیت را در همان نگاه اول تشخیص دهید، در نتیجه ممکن است برداشت اشتباهی از اصل ماجرا داشته باشید. مخصوصا که این روزها اکثر عکس ها فتوشاپ است.

حالا فکر کنید اگر برای ایجاد رابطه با افــراد، در یک نگاه ظاهری و زودگذر و با چند کلمه گفتگوی سطحی و اطلاعات محدود، بخواهیم در مورد آنها نظر بدهیم، چه خطای بزرگی ممکن است در رابطه هایمان مرتکب شویم.

یک نفر، چون صرفا لباس و آرایش زیبایی دارد، لزوما باطنش زیبا نیست.

یک نفر، چون صرفا زیبا صحبت می کند، لزوما در زندگی زیبا عمل نمی کند.

یک نفر چون صرفا در ایران متولد شده، لزوما ایرانی میهن پرست نیست.

یک نفر چون صرفا حالتان را می پرسد و به شما لبخند میزند، لزوما عاشق شما نیست.

یک نفر چون صرفا به کلیسا می رود، لزوما ایماندار مسیحی نیست.

یک نفر چون صرفا ایماندار است، لزوما مناسب رابطه شغلی، خانوادگی و یا ازدواج نیست.

هرگز روابط عمیق، مهم و سرنوشت ساز را بوسیله شناختی سطحی و نگاهی گذرا برقرار نکنید و نگویید هموطن بود، به کلیسا می رفت، ظاهرش زیبا بود، قشنگ صحبت می کرد، بمن علاقه نشان می داد و ...... تا قربانی رابطه های شکننده نشوید.

واقعیت این است که طول فاصله بین حرف و عمل را تنها با دیدن میوه و ثمرات زندگی افراد بوسیله حکمت روح خدا می توان شناخت، نه با حساب دو دوتا چهارتاهای انسانی.

جلیل سپهر


Comments


bottom of page