top of page

« خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت نـشو »


ماهی آزاد در فصل تخم‌گذاری، خود را از آبهای شور دریا بیرون می‌کشد و در رودخانه، مسافتی حدود ۵۰۰۰ کیلو‌متر را بر خلاف جریان آب شــنا می کند و به پیش می رود تا به آب های شیرین برسد و در آن جا تخمگذاری می کند، زیرا در آب های شور تخم های ماهی آزاد تبدیل به نوزاد نمی‌شوند.

همچنین مـسح، استعداد و رویاهای ما در جریانات شـور و تلخ افکار دیگران، شکوفا نخواهـند شد. ما نیز چون ماهی آزاد، نیاز داریم برخلاف جریان رودخانه افکار مسموم جماعت ها شنا کنیم و خود را به آب های شیرین برسانیم.

زندگی آزاد: همشکل دیگــران شــدن نیست. تسلیم عقـاید و عـادات دیگران شدن نیست. پذیرفتن چشم بسته باورهای دیگران نیست. ایفای نقش های از قبل نوشته شده نیاکانمان هم نیست.

زندگی آزاد یعنی: استعداد و رویای خود را بشناس، و جـرات پیدا کن تا پایت را جسورانه از مرزهای گنگ و نامفهومی که هیچ همخوانی با سرشت و رویاهایت ندارد، بیرون بگذاری.

شکوفایی استعداد تو زمانی اتفاق می افتد که باور کنی نظر کسانی که از واقعیت های درونی ات بیخبرند کاملا باطل و بی ارزش است زیرا هیچ پایه و اساس حقیقی ندارد، بلکه بر پایه حـدس و فرض و گمان چنین افرادی است.

زندگی در حقیقت زمانی آغاز می شود که از رودخــانـه پر تلاطمی که به طـرف دریـای مــرده مـی رود «بـر خلاف جـریـان آب شـنا کنــی»، تا به آب های شیرین برسی. آن وقت تـولـد تازه یافته ای و شکوفایی را تجربه خواهی کرد و این شروع و آغاز یک زندگی جدید برای توست.

رومیان ۱۲: ۲ می‌گوید: “همشکل مــردم این جهان مشوید بلکه با تازگی افکارتان مسیر زندگی خود را تغییر دهید تا بتوانید اراده نیکو و پسندیده و کامل خدا برای زندگی تان را بفهمید.”


جلیل سپهر

Comments


bottom of page