top of page

خودت را زندگی کن


بالاخره یک روز باید تصمیم بگیری : از همه کلیشه هایی که برایت ساخته اند بیرون بیایی . و همه قالب هایی که در آن ریخته شده ای را در هم بشکنی. و همه ضوایط و قواعد تحمیل شده مدعیان اخلاق را زیر پا بگذاری .

زیرا که اینها نه معنویت الهی ست و نه اخلاق اجتماعی . اینها خط کشی های سلیقه ای و خواسته های برتری طلبانه دیگران است . و تو باید از خط قرمز سلطه جویانه گردانندگان چرخ فلک روزگار عبور کنی.

به یقین آنروز تولد یافته و سرآغاز زندگی در صحنه هایی ست که برایش خلق شده ای . زیرا در کالبد ت روح حیات دمیده شده و خلقت تازه پیدا کرده ای. این تمام پیغام انجیل و تمام دلیل آمدن عیسی مسیح به دنیای ماست . لطفا خودت را زندگی کن تا اسب چوبی چرخ فلک دیگران نباشی .

جلیل سپهر

תגובות


bottom of page