top of page

درمان بیماری جهل و خرافات


انسانها دارای قدرت تفکر و خلاقیت شگفت انگیزند و قادرند با مطالعه و تحقیق و ایمان به حداکثر تعالی خود برسند و فرصت های طلایی بجهت موفقیت خلق کنند . زیرا موافق و شبیه دل خدا آفریده شده اند.

اما حیرت انگیز ست دیدن افرادیکه با هر سطح تحصیلی درایت خود را نادیده گرفته و برای فهمیدن آینده به دنبال فالگیر و رمال و دعا نویس و دخیل بستن و آجیل مشکل گشا میروند تا مشکلاشان حل شود و بوسیله نعل اسب و فال قهوه و طاق و جفت آمدن تسبیح و کف بینی و آینه بینی و سرکتاب باز کنی آینده زندگی شان را برنامه ریزی کنند !!!!

حقیقتا حیرت انگیز ست دیدن افرادی که بخاطر ترس از چشم شور اسـیر خرمهره و اسپند دود کردن و زدن به تخـته و خود را نیشگون گرفتن اند.

چنین خرافاتی ست که یک مملکت را با فرهنگ درخشان و تمدن عظیمش به زمین مساعد رشد جهل و تعصب و تحجر و عقب ماندگی فکری و تاریک اندیشی ذهنی تبدیل میکند . جالب ست که ساکنان چنین سرزمینی بعدا که نهال جهل و خرافه پرستی به قدرت میرسد آنرا محکوم میکنند و از زیستن زیر سایه درختی که خودشان کاشته و خودشان آبیاری کرده اند انتقاد میکنند .

تنها راه برخورد با خرافات شناختن حقیقت است . مسیح میگوید" حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد ساخت ". حقیقت را باید از دهان خالق شنید و نه از حدس و فرضیات مخلوق . شما میتوانید هدایت خدا را بوسیله رابطه شخصی با او بشنوید. کافیست شخصا بحضورخدا بروید و با او به سادگی صحبت کنید و سوال تان را از او بپرسید .


درمان بیماری جهل و خرافات اینست که من و شما به تخته نزنیم . خرمهره و نعل اسب و سکه شانس استفاده نکنیم . با دیدن تفاله چای در استکان نگوییم مهمان میآید. اگر کف دست مان خارید نگویم پول گیرم میآید . عطسه کردیم نگوییم صبر آمد . نزد فالگیر و رمال و دعـا نویس نرویم . آنوقت به وسعت دل هایمان از جهل و خرافـات آزاد شده ایم .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page