top of page

دروازه بان زندگی خودت باشدخالت کردن در دعواهای دیگران که ربطی به شما ندارد مانند کشیدن گوش سگ های بدون صاحب است .

( امثال ۲۶ : ۱۷ )

ما بدنیا نیامده ایم که طرفدار و مـریـد این و آن باشیم.

ما بدنیا نیامده ایم که نقش و مسئولیت دیگران را ایفا کنیم.

ما بدنیا نیامده ایم که مدل مدها و مانکن طرح های دیگران باشیم.

ما بدنیا نیامده ایم که بخاطر منافع دیگران مرده باد زنده باد بگوییم

تنها دلیلی که ما بدنیا آمده ایم این است که خودمان باشیم و فکر و هدف، و رویای خود را با تمام عــشق و وفـاداری در خداوند زندگی کنیم.

بنابراین زیاد از حرف ها و اظهار نظرهای دیگران حرص نخورید و درگیر خواسته ها و خرده فرمایشات و توقعات ریز و درشت این و آن نباشید.

زندگی مانند زمین بازی فوتبال است و شما دروازه بان تیم زندگی خودتان هستید. به هورا گفتن ها و هو کردنهای تماشاچیان توجه نکنید . یک دروازه بان مرز و حدودی دارد که نباید از آن خارج شود و دروازه را ترک کند.

بگذارید در آنطرف دروازه زندگی تان هر چه می خواهد اتفاق بیفتد، نگران دعواهای دیگران که ربطی بشما ندارد نباشید بلکه در جایگاه خود بایستید و مواظب دروازه زندگی

خودتان باشید مبادا زمانی که متمرکز رفتار دیگرانید، از روزگار گل بـخورید.

اولین و مهمترین مسئولیت من و شما این است که بهترین دروازه بان زندگی خودمان باشیم نه بهترین هوادار و طرفدار و سایر بازیکنان

کلام خدا میگوید : دخالت در جر و بحث دیگران مانند کشیدن گوش سگ های بدون صاحب است . لطفا گوش سگهای بدون صاحب را نگیرید ممكن است مبتلا به بیماری هاری باشد


جلیل سپهر

コメント


bottom of page