top of page

دریای مشکلات و قایق های ما


دریای مشکلات خیلی بزرگتر از قایق های دست ساز من و شماست.


وقتی به هر دلیلی مشورت با خدایی که دیروز و امروز و فردای ترا میداند. همچنین مشورت بـا کسانی که واجد شرایط مشورت هستند را کنار میگذاری و تنها با توکل به برداشت شخصی و تعبیر های محدود بخودت میخواهی بر مشکلات پیروز شوی . مانند اینست که بخواهی با قایق کوچکی که خودت بعنوان کاردستی درسر کلاس مدرسه ساخته ای از دریای مشکلات عبورکنی

طرح " عبور کردن از دریا ها بوسیله کشتی ها " طرح بسیار زیبا و مهم و لازمی است. ولی بدون مشورت با خدایی که توانایی ترا و تفاوت عمق ها را میشناسد و کسانیکه بارها از سطح ساحل کم عمق زندگی جلوتر رفته و موجها و طوفانهای خانمان برانداز را تجربه کرده اند تباه و باطل خواهد شد .

کلام خدا میگوید : " از عدم مشورت طرح های خوب باطل می‌شود،"

( امثال 15 : 22 )


آیا به اندازه جسارتی که برای " دل به دریا زدن هایت "داری حکمت و آگاهی و شناختی از شرایط مسیری که باید بروی و هزینه ای که باید پرداخت کنی را داری ؟

خدا آماده است تا همین حالا در دعا و تفکر و مطالعه کلام و هدایت روحش بتو "مناسب ترین مشورتی که نیاز داری " را بدهد . بهترست زودتر باورکنی همه آنانیکه در ساحل دریا تشویقت میکنند که بی گدار به آب بزنی در وسط دریا فریادت را نخواهند شنید . لطفا قبل از دل به دریا زدن . یک سری به آسمان بزن


جلیل سپهر

コメント


bottom of page