top of page

در دلـتـنـگی ها، چکار میکنید ؟دلتنگی یک مسٔله احساسی و عاطفی طبیعی است. اما اگر بطور صحیح با آن برخورد نکنیم میتواند تبدیل به انواع مشکلات غیر قابل حل شود . و باعث اعتیاد به مواد مخدر . الکل .افسردگی مزمن و حتی فروپاشی خانواده گردد.

۱- شائول پادشاه وقتی دلـش برای سموئیل تنگ شد به فالگیری و احضار ارواح روی آورد و زندگی اش را نابود کرد .

۲- داوود وقتی دلش برای ابشالوم تنگ شد تا صبح از غصه نـاله کرد و برای مدتی مسٔولیت های خود را کنار گذاشت و دوستانش را از خود دور کرد.

۳- یعقوب وقتی دلـش برای یوسف تنگ شد به کلبه غم و اندوه رفت و خود را برای سالها از زندگی اجتماعی و خانوادگی محروم کرد.

۴- شمشون وقتی دلش برای همسرش تنگ شد به انتقام جویی و خشونت و قتل و کشتار روی آورد و مغلوب دشمن شد .

۵- ارمیا وقتی دلش برای مملکتش تنگ شد، مرثیه های سوزناک نوشت . اشک ریخت و به پیغمبر گریان معروف شد.

اما پولس وقتی دلش تنگ شد از زندان ، شادترین و امید بخش ترین و تشویق آمیزترین رساله را به فیلیپیان نـوشت.

چطور میتوان در دلتنگی ها خود را از ویروس افسردگی محافظت کرد؟ چطور پولس در دلتنگی توانست واکنش مثبت داشته باشد؟ به دو روش کتاب مقدسی پولس دقت کنید :

روش اول: پولس در دلتنگی هایش متمرکز خاطرات گذشته و از دست رفته خودش نبود، بلکه به نکات مثبت طرف مقابلش که هنوز وجود داشت فکر می کرد.

پولس در دلتنگی به تیموتائوس می گوید در دعاها ، به وفاداری تو، به ایمان بی ریای تو، و به مسح و عطایایی که همین حالا داری فکر می کنم. شما هم به استعداد و عطیه خدا که بشما داده فکر کنید و مشغول برافروختن و شعله ور کردن آن باشید . این طرز نگاه بسیار عالی است! (دوم تیموتائوس ۱ : ۳ تا ۷)

روش دوم: پولس در دلتنگی هایش دائما از محبت خـدا تغذیه می کرد. او لیست هفت عامل شکست در زندگی را در ( رومیان ۸: ۳۵-۳۹ ) اعلام می کند: مصیبت - دلتنگی - جفا - قحطی - تهیدستی - خطرات - شمشیر.

اما می گوید اینها قادر نیستند ما را شکست دهند زیرا با محبت مسیح در همه چیز پیروزی زیاده از حـد داریم. کیست که ما را از محبت مسیح جدا کند؟

جالب است که پولس دلتنگی را همـردیف زخم شمشیر، مصیبت و تهیدستی می داند و معتقد است که در دلتنگی ها تغذیه کردن از محبت خداست که نمی گذارد ویروس افسردگی وارد افکار ما بشود. زیرا محبت خدا مانند شـیر مادر هم مواد غـذایی کامل را دارد و هم دارای آنتی بیوتیک های لازم برای حفاظت طفل در برابر ویروس ها است.

خدایی که پدر جمیع تسلی هاست شما را درهر تنگی تسلی میدهد تا شما بتوانید دیگران را در هر مصیبتی تسلی دهید . ( دوم قرنتیان ۱ : ۳ و۴ )

نتیجه : ۱- در دلتنگی ها به نکات مثبت شرایط تان توجه کنید ۲- در دلتنگی ها متمرکز محبت عمیق و تسلی بخش خدا باشید.

دعا میکنم همه دلتنگی هایتان در حضور خدایی که هرگز شما را ترک نکرده به تسلی و امید به فردایی بهتر تبدیل شود .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page