top of page

دلم برای هوای وطنم تنگ شده !!!آیا ایماندار به خدا هم میتواند دلش تنگ شود ؟ بله

آیا دلتنگ شدن نشانه بی ایمانی و جسمانی بودن نیست ؟ خیر

آیا فقط کسانیکه عزیزی از دست داده اند حق دلتنگ شدن دارند ؟ خیر

آیا اگر مسیحیان از دلتنگی حرف زدند کـفـران نعمت و ناشکری نیست؟ خیر


طبق کلام خدا احساس دلتنگی نشانه بی ایمانی نیست. بلکه یک احساس سالم ست که همه انسانها بطور طبیعی در زندگی بارها برای چیزی دلـشان تنگ میشود.


داود برای دوستش یوناتان دلتنگ شده بود. ( دوم سموئیل 1 : 26 )

قوم در غربت و اسیری دلتنگ وطن شان بودند ( مزمور 137 : 1و2 )

بنی قورح برای رفتن بحضور خدا دلتنگ شده بود . ( مزمور 42 : 4 )


مشکل اصلی دلتنگی نیست . مشکل اصلی نوع برخورد منفی با دلتنگیها ست . مانند غم و غصه . به الکل و موادمخدر پناه بردن . تنها و منزوی شدن . در خود فرورفتن و یا برعکس خود را گرفتار جماعتها و روابط غیر اخلاقی کردن .


سه کلید برخورد مثبت با دلتنگی :


کلید اول: صبر و امید .

بعضی دلتنگی ها بخاطر دوری از عزیزان یا دوری از وطن صبر و تحمل میخواهد.تا در زمانی مناسب دلتنگی بر طرف شود . چاره دیگری نیست . لطفا چیزی که فعلا چاره ندارد را تبدیل به چاله و چاهی عمیقتر نکنید


کلید دوم : فراموش کردن .

بعضی دلتنگی ها را حتما باید فراموش کرد چون بخاطر خاطرات افرادی ست مانند دوست . نامزد . یا همسری که حالا خیانتکار شـده. مثل سگ گله ای که قبلا هـمدم چوپان بود و حالا به گوسفند دریـدن عادت کرده و مزه گوشت گوسفند لای دندانش افتاده . اینگونه افراد هرگز لیاقت یادآوری ندارند. از دلتنگ شدن برای اینها مانند نیش عقرب و سم مار دروی کنید و گرنه به بیماری مازوخیسم مزمن ( خود آزاری شدید )گرفتار خواهید شد.


کلید سـوم : پذیرفتن

بعضی دلتنگی ها پذیرفتن میخواهد مانند از دست دادن عزیزی و یا فرصتی و یا هر چیزی که فوت کرده و دیگر هرگز هم برنخواهد گشت. داود در مرگ فرزندش میگوید: آیا میتوانم او را زنده کنم ؟ من روزی به نزد او میروم لیکن او هرگز به نزد من برنمیگردد ( دوم سموئیل 12 : 23 )


البته که " صبرکردن . فراموش کردن و پذیرفتن " ساده نیست . حتما درد و رنج و اشک و ناله دارد ولی غیر ممکن نیست . تحمل بعضی درد ها مانند درد زایمان و درد دنــده ای که شکسته است و نمیتوانند آنرا گچ بگیرند اجتناب ناپذیرست . فقط باید آنرا پذیرفت .


باید نوع دلتنگی ها و ثمرات نوع برخورد با آنها را بشناسیم تا بتوانیم تا حد ممکن درست ترین تصمیم و مناسب ترین برخورد را داشته باشیم . دوباره میگویم: چیزی که فعلا چاره ندارد را تبدیل به چاله و چاهی عمیقتر نکنید


جلیل سپهر

Comentários


bottom of page