top of page

دوعامل متفاوت رنجها با دو نتیجه متضاد

" رنج و زحمتی که در همکاری با طرح خداست باعث جلال عظیم و موفقیت بی پایان و نتیجه غیر قابل مقایسه ای خواهد شد "( دوم قرنتیان 4 : 17 )


وجود درد و رنج و مشکلات و گرفتاری و درگیر شدن ها درزندگی اجتناب ناپذیراست. لازم ست بجای انتقاد از مشکلات بیشتر به علت مشکلات پی ببریم و از خودمان بپرسیم : آیا این شرایط براثرهمکاری با طرح شریرست یا براثرهمکاری با طرح خدا ؟ زیرا وقتی عامل یک مشکل متفاوت باشد نتیجه آن مشکل متضاد خواهد بود


هفت نتیجه زحماتی که درهمکاری با طرح خداست


اول- طوفانی که نوح و خانواده اش گرفتار شدند کشتی آنها را از دره نابودی به قله کوه موفقیت رسانید. دوم- ناجوانمردی برادران یوسف از او شـــخـص دوم مصـر ساخـت و او را به قله کوه موفقیت رسانید . سوم- آتشی که بند های شدرک و دوستانش را سوزانید و مقام شان را به قله کوه موفقیت رسانید

چهارم - زخم و درد و مصیبتی که ایوب را تا دریافت برکات دو برابر به قله کوه موفقیت رسانید

پنجم- اسارتی که دانیال و اسـتررا تا به نخست وزیر و ملکه شدن به قله کوه موفقیت رسانید

ششم- آوارگی که سالها داود را پادشاه بینظیر قوم ساخت و او را به قله کوه موفقیت رسانید

هفتم- جفا و زنجیر هایی که از پولس خادم فوق العاده تاثیر گذارساخت و او را به قله کوه موفقیت رسانید


. انتخاب نوع زندگی و درخواست کردن ازخدا برای رفع مشکلات حق من و شماست ولی طریق رسیدن به جواب آن و نتیجه انتخابمان در دست ما نیست. زیرا راهها و فکرهای خدا با راهها و فکر های ما متفاوت است. ( اشعیاء 55 : 9 )


درمان چیست ؟

درمان مشکلاتی که  براثرهمکاری با دنیای شریرست پذیرفتن مسئولیت . توبه و بازگشت کردن و ایمان آوردن به خدای زنده وحقیقی است


ولی اگر مشکلات مان دراثرایمان به مسیح و همکاری مان با طرح خداست درمانش مایوس نشدن . با صبر ادامه دادن . اعتراف امید داشتن . رشد کردن درایمان و حفظ اعتماد به نفس داشتن است


خدا شطرنج بازحرفه ای و مقتدرست او دقیقا می داند با حرکت مهره هایش درزندگی شما چطور تاریخ و سرنوشت تان را پیروزمندانه شکل و فرم دهد . لطفا درهمراهی با طرح خدا هرگزنگران کیش مات شدن درشطرنج زندگی نباشید. روزی که عامل اصلی مشکلات مان را بشناسیم و با آن برخوردی ریشه ای و بنیادی داشته باشیم یقینا دیگرنیازی به آه  و ناله و مایوس شدن از رنج هایمان نخواهیم داشت


جلیل سپهرComments


bottom of page