top of page

رابطه استعداد و حکمت :دلفین ها موجودات بسیار با استعدادو زرنگی هستند . بندرت قربانی نهنگ های قاتل میشوند. ولی زرنگی بدون حکمت اغلب کار دستشان میدهد.

بعضی از آنها با زرنگی به تـور ماهیگیران حمله میکنند تا غذای آماده و بدون زحمتی بخورند ولی در تـور ماهیگیران گیر میکنند و میمیرند درحالیکه هیچ ماهیگیری برای صید آنها تور پهن نکرده . آنها گرفتار زرنگی بدون حکمت خودشان شده اند.

استعداد ما نیاز به حکمت خدا دارد و باید مانند چسب دوقلو درهم ممذوج شوند تا بتوانیم کار مفیدی انجام دهیم و گرفتار دام های روزگار نگردیم .

گاهی استعداد میگوید " میتوانی اینکار را انجام بدهی" ولی حکمت میگوید" صبر کن فعلا انجام نده "


زیرا حکمت با عقل و منطق و شعور و محاسبه کار میکند و نتیجه را از قبل میبیند. ولی استعداد و زرنگی با احساس و اشتیاق سروکار دارد و فقط راههای آسان رسیدن به نیاز ها را میبیند .


بیایید مثل سلیمان قبل ازهرچـیز ابتدا حکمت روح خدا را درخواست کنیم تا بفهمیم چکار میکنیم ؟ وچرا اینکار را انجام میدهیم ؟ آنوقت خواهیم فهمید چطور این کار را انجام دهیم که گرفتار تورها و دامها و تله ها نشویم .


بگذارید قبل از هر اقدامی روح خدا شما را به جمیع راستی هدایت کند. او دامهای پنهان - زمانهای مناسب و طریقهای درست را بهتر و بیشتر از من و شما میداند . مبادا با دنیایی از استعداد گرفتار تور صیادان شوید.


جلیل سپهر

Comentarios


bottom of page