top of page

رابطه ها و ضابطه هااعتماد کردن و رابطه داشتن با افرادی که ادعا میکنند کامل و بی عیب و مصون از خطا هستند یک اشتباه ساده و سطحی نیست بلکه یک فاجعه جدی است . چون ضربات جبران ناپذیری به عمیق ترین لایه های احساسی و عاطفی و روحی شما خواهند زد که توصیفش غیر ممکن ست .


یقینا روزی نه چندان دور مجبور خواهید شد با پشیمانی و دل شکستگی و سرخردگی از رابطه طاقت فرسای با شخص خودشیفته بیرون بیایید زیرا آنها ذره بین را روی خودشان گرفته اند و فقط خودشان را میتوانند ببینند آنهم خیلی بزرگتر از آنچه هستند و نه هیچکسی دیگر. برای این افراد وفاداری و صداقت و سادگی و صبر و تحمل شما هیچ تاثیری جز لذت و سرخوشی و ارضاء حس خود برتربینی شان ندارد زیرا شما را طعمه لذیذ و دلپذیری برای تغذیه گرگ همیشه گرسنه درونشان میدانند .


لطفا در شروع رابطه ها ابتدا به ضابطه ها بیندیشید زیرا ضابطه ها در شور و هیجان رابطه با این گونه افراد بیمار و سمی سریعتر از آنچه فکرش را میکنید رنگ می بازد و شما می مانید با ثمرات رابطه ای درهم شکسته با شخصی خودشیفته که روزی ساده لوحانه گمان میکردید با صبر و تحمل میتوانید درمانش کنید .

جلیل سپهر

Comments


bottom of page