top of page

روز پدر بر همه پدران عزیز مبارک بادپدربودن، نقشی نیست که هرهنرپیشه پیش پا افتاده و بی هنری هم بتواند ایفا کند

پدر بودن یک هویت مقدس الهی است که اصالت و شرافت، عشق و ایثار، و شناخت و معرفت الهی لازم دارد.

روز پدر مبارک باد

- بر همه پدران اصیل و شرافتمندی که پیر میشوند تا فرزندشان جوان شود

- بر همه پدرانی که با عشق و ایثار، هویت پدرانه خود را مسئولانه زندگی می‌کنند

- برهمه پدرانی که اگر دستشان خالی است، اما نمی گذارند شکم فرزندانشان خالی بماند

- بر همه پدرانی که مانند ریشه، مقاوم می مانند تا فرزندانشان جوانه و شکوفه بزنند

- بر همه پدرانی که در پشت صحنه، تلاش می کنند تا فرزندشان در صحنه بدرخشد

- برهمه پدرانی که سالها در خانه سالمندان منتظر دیدار فرزندشانند

- برهمه پدرانی که اشک هایشان را به لبخند فرزندشان تبدیل میکنند

- بر همه پدرانی که بخاطر مهاجرت و پناهندگی از فرزندشان دورند

- بر همه پدرانی که فرزند مریض و بستری دارند و با او مریضند و درد می کشند

و بر همه پدرانی که به هر دلیلی، این روز ها اداغدار از دست دادن فرزندشان هستند

از خدایی که پدر نور ها، پدر جمیع رحمت ها، و پدر حمیع تسلی هاست، برای همه پدران عزیز سرزمینم برکت ، صلح و سلامتی، و صبر و تسلی میطلبم.

پدران عزیز روز قشنگ تان مبارک باد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page