top of page

« ریسمان عشق »


یهودا شاگرد مسیح بخاطر سی پاره نقره به او خیانت کرد و بعد پشیمان شد. او هر چند فرصت توبه داشت و می توانست به نزد مسیح رفته و با فروتنی به اشتباه خود اعتراف کند و مانند پطرسی که سه بار مسیح را انکار کرد مورد لطف و بخشش مسیح قرار بگیرد. اما متاسفانه قدرت تصمیم گیری نداشت و زیر بار‌ شرمندگی، خود را با طناب حس تقصیر حلق آویز کرد.

هرگز ارزش های گران قیمت رابطه شیرین با خدا، خانواده و دوستان وفادارتان را قربانی بدست آوردن ارزانترین اجناس پوشالی و وعده های تو خالی و ناچیز فرصت طلبان نکنید.

وقتی می خواهیم چیزی را بدست بیاوریم، باید ابتدا فکر کنیم و بدانیم دقیقا چه چیزی را در عوضش از دست می دهیم! و برعکس وقتی قرار است بهایی را پرداخت نمائیم، باید دقیقا بدانیم در مقابل، چه چیزی را دریافت می کنیم! دانستن جواب این دو سوال بزرگترین وسیله حفاظت ما از فریب خوردن است. بسیاری، روابط ارزشمند زناشویی خود را قربانی لذت موقت و زودگذر رابطه با شخص دیگری کردند و خانواده خود را فرو پاشیدند. بسیاری ایمان و مصاحبت شیرین با خدا، و روابط ارزشمند اجتماعی، فامیلی و دوستان، خود را با سی پاره نقره ناچیز عوض کردند و حتی بعد از پشیمانی جرئت اعتراف و شهامت توبه و جسارت عذرخواهی را نیافتند.

اگر یک روز بنا به هر دلیلی احساس گناهی کردید، اجازه ندهید احساستان مانند یهودا طناب دار زندگی تان بشود، بلکه با توبه در حضور خدا آنرا به طنابی برای بالا کشیدن از چاه محکومیت تبدیل کنید.

فیض خدا، یعنی در برابر طناب دار محکومیت یهودا، ریسمان محبت خدایی وجود دارد که بدترین گناهکاران توبه کرده را آمرزیده و برگردانیده است.

باور کنید که درهر کجای اشتباهاتمان باشیم، در صلیب نجات بخش مسیح علاجی برای رفع محکومیت همه ما وجود دارد. لطفا به این دو آیه توجه کنید: “یهودا بعد از خیانت به عیسی مسیح رفته با طنابی خود را خفه کرد.” (متی ۲۷: ۵) “خدا با ریسمان محبت، گناهکاران را جذب نموده و از هلاکت بیرون آورد. (هوشع ۱۱: ۴)

امروز کدام را انتخاب می کنیم؟ طناب دار محکومیت، یا ریسمان محبت خدا؟

جلیل سپهر

Comments


bottom of page