top of page

زندگی خوب برکت خداست نه شانس انساناگر یعقوب امروز زنده بود حتما عکس او را در صفحه اول مجلات پر تیراژ بعنوان " خوش شانس ترین " مرد دنیا میانداختند

یعقوب شخص بسیار زرنگ - تیز - هوشمند و خلاقی بود . ولی متاسفانه این استعداد را در جهت فرصت طلبی و سوء استفاده از دیگران بکار میگرفت . او بزرگترین و چیره دست ترین حلیه گر عصر خودش بود

با یک کاسه آش نخست زادگی برادرش را گرفت

با یک حیله و فریب تمام برکت برادرش را از پدرشان اسحاق گرفت

با یک ترفند گوسفندانش را چندین برابر گوسفندان پدر زنش ساخت

همه ارث خاندانش را بالا کشید و در عرض چند سال مولتی میلیونر شد . بطوریکه ثروتش روز به روز رشد میکرد و قابل شمردن نبود

طبعتا در دنیایی که ساکنانش در چپاول و غارت و فریب و کلاهبرداری با هم رقابت میکنند . یعقوب مرد بسیار " خوش شانس " نامیده میشود

اما روزی اتفاقی برای یعقوب افتاد که حاضر شد تمام اموال خودش را بدهد تا فقط زنده بماند

او همه ثروتش را درسه نوبت بعنوان پیشکش نزد برادرش عیسو که میخواست او را بکشد فرستاد و خودش تنها و خالی ازهرحیله ای بحضور خدا رفت و تا صبح توبه کرد و بخدا گفت از اموال دنیا چیزی نمیخواهم تا " تو مرا برکت ندهی از اینجا نروم " ( پیدایش 32 : 26 )

در آنشب خدا اسم یعقوب که به معنی حیله گر بود را عوض کرد و او را اسرائیل نامید و او موسس و پدر دوازده قیبله قوم اسرائیل شد

از آنروز به بعد او را نه مرد خوش شانس بلکه مرد برکت یافته از خدا نامیدند

طبیعتا ثروتی که از طریق " خوش شانسی " بیاید از طریق "بدشانسی"

هم خواهد رفت . این عاقبت همه خوش شانس های دنیاست

بدنبال برکت خدایی باشید که از خزانه نامحدودش عطا میکند و شما را حقیقتا ثروتمند میسازد . ثروتی که زحمتی برای نگهداری اش نخواهی داشت زیرا خدا از برکات خودش محافظت میکند . آمین

برکت خداوند دولتمند می‌سازد، و هیچ زحمت بر آن نمی‌افزاید

( امثال 10 : 22 )

جلیل سپهر

Comments


bottom of page