top of page

زندگی موفق در تضاد با شانس و اقبال ست


طمع ریشه همه بدی ها است اول تیموتأوس ۶ : ۱۰

وقتی به پشت صحنه شهر خوش نمای لاس وگاس می رسیم، در میان بی خانمان های عادی افرادی را می بینیم که روزی صاحب شرکت، کسب و‌ کار و همچنین کمپانی های پر درآمدی بوده اند. اما بخاطر امتحان شانس، و به طـمع بـرنده شدن به قمارخانه های این شهر رفتند. در ابتدا خیلی محترمانه درب کازینو را برایشان باز می کردند. درکنارشان محافظان مسلح ایستاده بود و بر سر میز قمار چند دختر آموزش دیده و حرفه ای مانند «سوپر استار» ها دستی به سر و گوششان می کشیدند و می گفتند: اوه «مای گاد» تـو خیلی خوش شانسی. این حضرات هم تحت تاثیر شبرنگ و آبرنگ، و الکلی که تا خرخره نوشیده بودند، سیگارهای برگ شـان را با آتـش اسکناس های صد دلاری روشن می کردند و سخاوتمندانه به دختران و گارسون ها انعام می دادند.

تا اینکه: بله تا اینکه یک مرتبه پول ها تمام شد و به همراهش دختران، محافظان، گارسون ها، امید و احترام هم محو شدند. دریغ از یک ذره انگیزه و آبرویی برای برگشتن بـه دنیایی که روی میز قمار جلوی چشمشان سـوخت و دودش به هـوا رفت و خاکسترش قبل از اینکه خاکستر سیگارشان به زمین بیفتد به سطل آشـغال ریخته شـد. و حالا برای آخرین بار درب کازینو را برایشان باز می کنند و با تحقیر بیرونشان می‌کنند. و آنها به گروه بی خانمان های عادی پیوسته و در افــق طمع هایـشان برای همیشه محـو می شوند.

این عاقبت دردناک، تنها به بازندگان کازینوها محدود نمی شود، بلکه می تواند در خانواده، کلیسا و محل کار هم اتفاق بیفتد. افرادی که بدون هیچ زحمت و تلاش، و از خودگذشتگی بخواهند به یک زناشویی رویایی و خانواده ای سعادتمند، و یا کلیسای موفق و یا یک شغل پر درآمد برسند در نهایت بی خانه و بی خانواده می‌شوند.

زندگی موفق هرگز با شانس و اقبال، تاس و ورق، و قمار بدست نمی آید. زندگی موفق نتیجه برکت خدا درحرکت من و شماست. مواظب پیشنهادهای دل فریب، موفقیت های مجانی، وعده های شگفت انگیز و تبلیغات یک شبه به اوج رسیدن ها باشـید.

این پیشنهادهای جذاب درکازینو ها ، و این وعده های ورود به دنیای هالیوود و سلبریتی سازی و شغل پر درآمد دختران جوان در دبی، همگی به یک روش بی رحمانه قـربانی می گیرد و آن «تحریک حــس طمـع ما به موفقیت آسـان و مفت و بی زحمت» است.

جلیل سپهر

Comentarios


bottom of page