top of page

زیبایی صورت ها و سیرت ها


وقتی از زاویه ای نزدیک تر به زندگی انسانها نگاه میکنی به بعضی باید بگویی عجب خدای پر از فیض و رحمتی ترا با قلبی به این زیبایی خلق کرده

وبه بعضی دیگر باید بگویی عجب آرایشگر هنرمند و متبحری به این زیبایی آرایشت کرده معلومه جنسهای اصل و گران قیمتی استفاده کرده. خیلی هم با حوصله و با سلیقه روی صورتت زحمت كشيده واقعا دستش درد نكنه

حقیقت اینست سیرت زیبا داشتن و بوی انسانیت دادن عمل دستهای خلاقانه خـداسـت البته درصورتيكه حاضر باشیم خودمان را به دستهاى او بسپاریم . و گرنـه صورت زیبا را هر آرایشگری که چند ماه کلاس آرایشگری رفته باشد هم میتواند بوجود بیاورد


جلیل سپهر


Comments


bottom of page