top of page

سردی روابط در گرمای عصرارتباطاتیک زمانی رابطه ها آنقدر ارزش داشت که ساعتها در صف تلفن عمومی میایستادیم تا حداکثر دو یا سه دقیقه با کسی صحبت کنیم . هیچ وقت لذت این صحنه ها از یادم نمیرود .

چیزی که در زندگی ما باید عوض شود تا روابط مان شفا یافته و به حالت رابطه های مشتاقانه و ارزشمند و هیجان انگیز قبل برگردد. نوع امکانات و داشتن فرصت ها و موقعیت ها نیست .

بلکه دل و نگاه و تفسیر ما نسبت به معنی رابطه داشتن با دیگران ست که باید عوض شود . تکنولوژی هوشمند و پیشرفته در عصر ارتباطات معنی رابطه با دیگران را بد جوری برایمان تفسیر کرده .

نسل امروز بیشتر از اینکه درگیر حال و هوای دل هم باشند درگیر تعداد فالور ها و لایک ها و کامنت ها شده اند. و این در حالی ست که هیچکداممان مانند گذشته انگیزه و دلیل و هدف و اشتیاقی برای دیدار و مصاحبت و مشارکت با همدیگر نداریم . این یک فاجعه عاطفی ست .

رهایی از این فاجعه ساده ست . یک یا چند نفر همفکر و همدل پیدا کنید و با آنها وقت خاص بگذارید . در کلیسا شریک دعا پیدا کنید و با هم فرصتی برای دعای متحد بگذارید. در محل کار . در محل زندگی. در سالن ورزشی . درکلاس درس . در میان فامیل با کسی که میتوانید علاایق مشترکی با هم داشته باشید پیدا کنید و با او وقت مفید بگذرانید تا عواطف تان یخ نزند .

بجای حسرت خوردن برای خاطرات قدیمی . امروز خاطرات مفیدی برای نسل فردا خلق کنید. ما اجتماعی آفریده شده ایم و بدون ارتباط سالم با بیرون از خودمان حتما یخ میزنیم .


جلیل سپهر

Comentarios


bottom of page