top of page

شکرگزاری چی نیست ؟


روز شکر گزاری بر شما مبارک باد

اما برای چی باید شکرگزاری کنیم ؟

برای شرایط سخت؟ برای بحرانها ؟ برای پرپر شدن کودکان و جوانان ؟ برای درد و رنج مادران و پدران داغدار ؟برای ظلم و جنایت و غارت و اختلاسهای تمام نشدنی که ثمره مدیریت فاسد مقامات نالایق ست؟برای چندین میلیون هموطن دردمند مان که همین حالا در بدترین شرایط پناهندگی و آوارگی مورد بی مهری و بی توجهی و بی تفاوتی اکثر دولتها و سازمانها قرار گرفته اند ؟

خیــر دوست عزیز برای هیچکدام نباید شکر گزاری کرد

شکرگزاری سپاسگزاری از خدا برای ظلم و جنایت ها در زندگی نیست

شکرگزاری برای اینکه خدا را دل رحم تر و مهربان تر کنیم نیست

شکرگزاری انجام فریضه دینی و اجرای مراسم مذهبی نیست

شکرگزاری معامله کردن با خدا برای بهتر شدن اوضاع نیست

شکرگزاری اوراد خواندن به زبان و کلمات خاص در جهتی خاص نیست

پس شکرگزاری چیست ؟

شکرگزاری طغیانی ست بر علیه یاس و ناامیدی که شریر بوجود آورده

شکرگزاری مقاومت درونی در برابر تهاجم های ذهنی و فکری بیرونی ست

شکرگزاری مکانیزم دفاعی روح شما برای نشکستن روحیه شماست

شکرگزاری یعنی وقتی کشتی گیر روی تشک افتاد بگویدشکست را نمیپذیرم

شکرگزاری خود را سر پا نگهداشتن برای رسیدن به صبح سپید است

شکرگزاری یعنی خود را گرم نگهداشتن در سردخانه دربسته برای یخ نزدن

شکرگزاری یعنی به شریر بگویی" تو میتوانی اموال مرا غارت کنی ولی نمیتوانی امید و باور و رویای درونی مرا از من بگیری

شکرگزاری یعنی لبخند زدن به کسی که تلاش میکند اشک ترا در بیاو

روز شکر گزاری بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page