top of page

شکوفه ها میوه میشوند
اينروزها همه درختها شکوفه هایشان را از دست داده اند و ما شاهد میوه های نارس و ترش بر روی شاخه ها هستیم که اگر از هجوم سنجاب های بازیگوش وحشرات و پرندگان درامان بماند بزودی به میوه های کامل و شیرین تبدیل خواهند شد

زندگی هم دقیقا همینطور ست نگران از دست دادن شکوفه های دوران کودکی نباشید و توقع نداشته باشید همان تصویرهای دوران کودکی به همان شکل قبلی باقی بمانند. بلکه توقع داشته باشید با گذشت زمان شکوفه های دوران کودکی حتما تبدیل به میوه های بزرگسالی شوند در غیر اینصور یک جای کار خراب است و زندگی در یک جایی متوقف شده

همچنین از ترش بودن میوه شرایط امروز هم ناامید نباشید و نگویید: کجاست آنهمه شادیها و شیرینی های دوران کودکی؟ زیرا میوه های ترش امروز درزیر تابش خورشید به میوه های شیرین فردا تبدیل خواهند شد

وظیفه امروز ما ماندن در حضور آفتاب عدالت عیسی مسیح و سیراب شدن ازآب حیات فیض خداست و اینکه با پرستش و مشارکت سالم و خواندن کلام خدا خودمان و ثمرات زندگی مان را از آفات و حشرات موذی و نابود کننده افکار منفی محافظت کنیم . و مابقی را با امیدواری به طبیعت رشـد دهنده دستهای خدایی که باغبان باغ بهشت است بسپاریم

جلیل سپهر


Comments


bottom of page