top of page

صدای پای بهار را میشنوی ؟صدای پای بهار را میشنوی ؟

چه صبور و لطیف و با وقار و همگام با حرکت آرام آفتاب قدم بر میدارد

بهار نه خشمی دارد از غارت پاییز. نه کینه ای از سرمای زمستان . نه عجله و هیجانی و نه سر و صدایی برای خودنمایی . زیرا که "روییدن دوباره " را باور کرده و اعجاز شگفت انگیز شکوفه هایش را پذیرفته است

بهار با جلال جوانه هایش جان میگیرد و با عطر گلهایش نفس میکشد و یقین دارد " رســتـن دوباره " پاسخی حساب شده به یغماگری بی حساب خـزان ست

بهار طبیعت خودش را پذیرفته و در دورنش اعتماد بنفس دارد زیرا به خورشید نزدیک است و اقتدار تبدیل کننده اش را از نور خورشید میگیرد

دوست عزیز درطبیعتت بهاری باش تا در طوفانهای زندگی اعتماد بنفس داشته باشی و با آفتاب عدالت قدم بزن تا بهاری شوی . زیرا برای تو آفتاب عدالت خدا در مسیح طلوع کرده و بر بالهایش شفا است. (ملاکی 4 : 2)


جلیل سپهر​


Kommentarer


bottom of page