top of page

ضربه های دوست داشتنیتشویق دیگران برای رشد ما یک نیاز کاملا طبیعی ست. مثل خوردن ویتامین برای سلامتی بدن . اما اگر برای سلامتی فقط به مصرف ویتامین اکتفا کنیم با بحران جدی روبرو خواهیم شد. گاهی جسممان گرفتار شرایطی میشود که نیازمند آنتی بیوتیک ها و گاهی هم جراحی ها میباشد .

خطر جدی اینست که شکوفایی و رشد وابسته به فقط تشویق و تحسین با شنیدن اولین انتقاد گرفتار خشم و بحران روحی و دلسردی میشود .

یقینا اگر آهنی را فقط نوازش کنید کوچکترین اتفاقی نمی افتد اما وقتی در کوره آتش گذاشته و ضربات چکش را تحمل کند بـه شکل دلخواه آهنگر دانا و ماهر تبدیل خواهد شد .

گرمای نرم کننده کوره تشویق مردم بدون شک نیازمند ضربات چکش انتقاد های حساب شده خداست تا قابلیت هایمان شکوفا شود. هرگز از ضربات چکش انتقادها نترسید . خدا این ضربه را در جهت شکل گیری ما برای طرح مفیدی که برایمان دارد استفاده میکند. در آنروز یقینا این ضربه ها برایمان سرنوشت ساز و دوستداشتنی خواهند بود .

بیایید در آستانه سال جدید روحیه انتقاد پذیری را به خودمان هدیه بدهیم و وارد سال جدید بسازیم و در طول سال آنرا بکار گیریم. آنوقت تازگی . مفید بودن و سطحی متفاوت در زندگی را بیشتر از قبل تجربه خواهیم کرد


جلیل سپهر

Comments


bottom of page