top of page

عشق و صلیبعشق بدون صلیب شدن برای آنچه عاشقش هستی یک ترفند ست

صلیب شدن بدون عشق هم یک جبر تحمیلی بر اساس شرایط است

زیرا « صلیب میوه عشق و عشق ریشه صلیب است » هیچکدام را بدون دیگری

از هیچکس نپذیرید . زیرا فاقد معنی و ارزش اند

عیسی زمانی گفت دوست گناهکارانم که برایشان مصلوب شد و روزی مصلوب شد که توانست بر روی صلیب برای گناهکاران عاشقانه شفاعت کند و فریاد بزند « ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمی‌دانند چه می‌کنند.» لوقا ۲۳ : ۳۴ جلیل سپهر

Comments


bottom of page