top of page

فرا رسیدن ماه اکتبرجشنواره پاییزبرشما مبارک باد​​

پاییز فرایند نظم طبیعت ست و بخش اجتناب ناپذیر دگرگونی و حرکت و رشدش . اگر نباشد گرفتار رکود و یکنواختی میشویم . اما بیایید به پاییز دیگری بیندیشیم . به پاییزی که دیگر بهاری ندارد.

امروز قـد کشیدی . غنچه بهاری ات شکوفا شده گل خوشنمایی شدی. از روی دیوار باغ بالا رفتی و با رایحه ات همه جا را پر ساختی . رهگذران فصلی با چشمان هرزه گردشان وانمود میکنند که مجذوب زیبایی ات و مدهوش عطرت شده و سخاوت مندانه با مبالغه آمیز ترین کلمات تحسینت میکنند

اما حیات گل هر چند زیبا و خوش عطر و گرانقیمت باشد تنها در داشتن رابطه زنده و سالم با ریشه اش ادامه پیدا میکند . نه در نوع گلدان و محل جلوه گری و تحسین بینندگانش

و تو باید بدانی فرقی ست بین باغبانی که ریشه هایت را آبیاری کرده با رهگذران بازیگوش و هوسرانی که برای لحظه ای لذت و احساسی گذرا دست و دلبازانه تحسینت میکنند و بلهوسانه از شاخه میچینند و به محض دیدن گلی دیگر طوری ترکت می کنند که انگار هرگز نبوده ای

مواظب پاییز بی بهار رابطه ها باش مبادا در زیر پای بی تفاوتی هایشان

پاییز احساسی که زخم خورده

پاییز شرافتی که سقوط کرده

پاییز عهد و پیمانی که شکسته

پاییز عاطفه هایی که به فنا رفته

پاییز لبخندی که دلگیرانه غروب کرده

و پاییز تحسن هایی که محو شده را تجربه کنی

آنوقت تمام موجودیتت در قفسه بایگانی اداره آمارها محبوس میشود و تمام خاطره ات در غم و حسرت دل شکسته باغبانت خلاصه میشود

امروز نــه گفتن به تمنای هوس انگیز و تحسین بدون تعهد را فرا بگیر . امروز ریشه و تنه و باغبانت را دریاب . امروز از پاییزی که فرایند گردش طبیعت ست حسابی لذت ببر ولی مواظب پاییز بدون بهار رابطه هایت باش


مسیح گفت : تو شاخه ای من تـاک هستم و پدر آسمانی باغبان توست

( یوحنا 15 : 1 )

دل عاشق باغبان و زخم صلیب تـنه ای که ترا پرورده است تنها سند معتبر اصالت و ریشه ارزشمند توست . امروز باغبان و تـنه ات را به تمام دل و جان به تمام فکر و به تمام قوتت محبت کن . او برای تو طرحی دارد که از گلبرگهایت عطر و از شهد درونت عسل جاودانی بسازد تا پاییز بدون بهار را تجربه نکنی و پاییز نقطه پایان زندگی ات نباشد

جلیل سپهر


Comments


bottom of page