top of page

فرق دین گریزی بـا خدا گریزی چیست ؟اگر حساب کتاب واسطه های مذهبی که نقش وکیل خدا را برای مردم بازی میکنند از موضوع " ایمان به خدا " جدا کنیم آنوقت بفاصله باز کردن درب قلب مان " خدا گریـزی نـسل جوان" از بین میرود

زیرا آنچه بواسطه ظلم و فساد و حرص و طمع و قتل وغارت توصیف ناپذیر دلالان مذهبی بر سر نسل امروز آمده خوشبختانه " مذهب گریزی " است نـه " خدا گریزی


وقتی خدا وارد قلب مان شود تمام تصاویر وحشتناک و ظالمانه و ترسناکی که مذهبیون از خدا برایمان ساخته اند درهم خواهد شکست و خواهیم دید که خدا نه مانند اربابی به نزد بنده اش و نه خانی به نزد رعیتش و نه خلیفه ای به نزد امت ش بلکه پدری به نزد فرزندش بدون هیچ نیازی به واسطه و دلال و تشریفات مذهبی و رعایت رسوم و فتوا و روایت و حدیث مذهبیون وارد میشود و شخصا با ما مشارکت پدر فرزندی برقرارمیکند


مسیح به مذهبیون تاریک اندیش درهر زمان و مکانی فرمود 

شما کاهنان مذهبی کلام خدا را در زندگی مردم کاملا باطل ساخته‌اید تا تقلید از حکم خودتان را محکم بسازید . ( مرقس 7 : 9 )

بقول حافظ عزیزمان

میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست

تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز

حلیل سپهر


Comentarios


bottom of page