top of page

مدرک جعلی نسل سوخته
مدرک جعلی

پیراهن دریده شده یوسف توسط برادرانش تبدیل شده به " مدرک جعلی" مصیبت پدرش یعقوب در کلبه احزان . مواظب باشید با مدارک جعلی که برنامه نویسان بشما میدهند خود را نسل سوخته و نسل رو به انقراض ندانید زیرا خدا همواره در نامناسب ترین شرایط تاریخ مناسب ترین نسل تغییر دهنده شرایط را بوجود میآورد

طنز این تراژدی در اینست که یعقوب سالها برای مرگ یوسفی اشک ریخت که بعد ازطی مراحل آمادگی بعنوان "عـزیـز مصـر" در بهترین شرایط زمان خودش زندگی میکرد

دوست عزیز یوسف رویایت زنده است حتی اگر امروز نمیتوانی آنرا ببینی. رویای خدا برای نسل تو اینست که سیلوهای گندم ارزشهای الهی را پر کنی و بر روی نسل گرفتار قحطی عشق و عاطفه و انسانیت فردا بگشایی


لطفا مدرک جعلی پیراهن پاره شده رویاهایت را کنار بگذار و همین حالا برخیز بسترت را جمع کن و از کلبه احزان افکار مایوس کننده ات بیرون بیا زیرا راه درازی در پیش رو داری


جلیل سپهر

Comments


bottom of page