top of page

" مـن یـک رویـــا دارم "


" مـن یـک رویـــا دارم "

کشیش مارتین لوتر کینگ با جمله معروف " من یک رویا دارم " وقتی پا به صحنه مبارزات گذاشت که لبریز از عشق به کشورش و رویایی برای اجرای عدالت اجتماعی و حفظ احترام متقابل همه افراد از هر نژادی و رنگی نسبت بهمدیگر بود .

او هرگز مانند یک شخصیت پر از خشم و نفرت با حس انتقامجویی وارد صحنه سیاست نشد و با فریب و قتل دیگران رویایش را پیش نبرد و دنیا را درگیر آتش شخصیت بیمار گونه اش نساخت. او اقتدار محبت تبدیل کننده خدا را تجربه کرده بود و میدانست بدون محبت رویایش عملی نخواهد شد .

او در سخنرانی هایش کلام خدا را تکرار میکرد و میگفت طبق کلام خدا : " اگر جمیع اموالم را در راه نیازمندان بدهم و جسم خودم را در راه اجرای عدالت بسوزانم ولی محبت نداشته باشم هیچ سودی نمیبرم . " ( اول قرنتیان 13 : 3 )

مارتین لوتر کینگ با شعور پرورش یافته اش بوسیله درک عمیقی که از کلام خدا داشت دریافته بود. تنها طریق پیروزی بر معضل بی عدالتی و نابربری در اجتماع " تبدیل کردن دشمن به دوست " است و این بوسیله خونریزی امکان پذیر نیست . او از طرز تفکر عیسی مسیح آموخته بود که با شمشیر هیچ دلی تسخیر نمیشود و با تهدید هیچ دشمنی به دوست تبدیل نمیگردد .

بنابرین مبارزات خردمندانه و بشردوستانه و صلح جویانه او در همه دنیا به " انقلاب بدون خون "معروف شد و بیشترین تاثیر را در تبدیل بی عدالتی ها به عدالت اجتماعی بر جا گذاشت.

کشیش مارتین لوتر کینگ با الهام از تفکر مسیح نوعی اندیشیدن تاثیر گزار و تبدیل کننده را در اجتماع نهادینه کرد که بر اساس آن طرز تفکر" ارزش ها نه در رنگ و نژاد و ملیت و زبان و رابطه ها بلکه در شایستگی های شخصیتی و کار آمد بودن و استعداد و خلاقیت های افراد " ارزیابی میشود .

جلیل سپهر

bottom of page