top of page

مواظب اعتماد کردن هایتان باشیدبعضی مارها حمله نمیکنند به دور کسی هم نمیپیچند مستقیما هم نیش نمیزنند بلکه از فاصله دور زهـر خود را مانند فواره بر روی طعمه میپاشند و زهرشان بلافاصله مانند اسید بافتهای پوست را میسوزاند و خیلی سریع وارد جریان خون شده عضلات قلب را فلج میکند .

مکانیزم کشنده افراد منفی نیز اینگونه است. ابتدا جلب اعتماد میکنند و بعد زهرشان را مانند فواره بر روی احساس و اندیشه تان میپاشند بدون اینکه مستقیما نیش زده یا با شما درگیر شوند و یا مـدرک خاصی از رفتارشان بدست تان بدهند. آنوقت شما میمانید با دنیایی از اعتماد خاکستر شده که نصیب باد حسرت و سیل آه و طوفان افسوس خواهد شد .

از اعتماد کردن بدون شناخت . از رابطه های بدون رعایت ضوابط و از نـزدیک شدن بیشتر از حد معمول به افراد منفی شدیدا بـپرهیزید تا بفیض خدا هرگز گرفتار سوختن بدون دود و خاکستر شدن بدون شعله نشوید . یقینا اثر فلج کننده بعضی زخم زبانها برروی احساس و اندیشه و خاطرهایتان تا ابد میماند .

پیشگیری و درمان :

بدون قید و شراط همه را محبت کنید ولی تنها و تنها به کسانی اعتماد کنید که امانت در اعتماد را عملا به اثبات رسانده باشند .

زیرا محبت نمودن با اعتماد کردن دو داستان کاملا متفاوتست . هرگز محبت و اعتماد را باهم اشتباه نگیرید . محبت از هویت تبدیل شده شما میآید ولی اعتماد از آزمایش هویت و تشخیص ذات طرف مقابل . ادعای بدون اثبات یک طعمه فریبکارانه است. در جاده مه آلود باید با چراغ نور بالا رانندگی کرد .

افراد زیادی بخاطر دیدن معجزات عیسی به او ایمان آوردند . امّا عیسی به همه آنها اعتماد نکرد، چون شخصیت درونی آنها را می‌شناخت . ( یوحنا 2 : 23 و 24 )

جلیل سپهر

bottom of page