top of page

مواظب الگوهای باورتان باشیدزمانی شرکت های سیگار سازی از پزشکان معروف برای ترویج مزایای سیگار کشیدن استفاده میکردند. عکس آنها را در روی پاکت سیگار ها چاپ میکردند. پزشکان برای تبلیغ میگفتند سیگار کشیدن بخاطر کاهش استرس و کاهش اشتها باعث سلامتی و لاغری و خوش فرمی هیکل تان میشود !!!.

چرا شرکتهای سیگار از پزشکان استفاده میکردند ؟ چون مردم پزشکان را آگاه ترین افراد در مورد بیماری ها میدانستند و به آنها چشم بسته اعتماد کرده و حرفهایشان را بعنوان یک واقعیت علم پزشکی میپذیرفتند و بعنوان الگوی سلامتی از آنها تقلید میکردند . بخاطر تقلید کورکورانه مردم از پزشکان آنروز فروش سیگار صدها برایر شد و شرکت ها مولتی میلیاردر شدند .

دوست عزیز وقت آنست از خودمان بپرسیم : . الگوی روحانی و توکل ایمانی ام من کیست ؟ من در ایمانم به حرف چه کسی اعتماد کردم ؟ من باورهایم را از چه کسی گرفته ام ؟ من در امور روحانی وابسته به کیستم ؟ من به چه خدایی باور دارم و این باور را از کجا بدست آورده ام ؟

کشیش؟ آخوند؟ اسقف؟ موبد ؟ کاهن ؟پاپ ؟ آیت اله ؟ خاخام ؟ معلم دینی مدرسه ؟ استاد فقه و فلسفه ؟ مفسرین مذهبی؟ تئوریسین های مذهبی؟ رهبران روشنفکر اجتماع ؟ تقلید از پدر و مادر ؟

موضوع اصلا خوب بودن یا بد بودن این افراد نیست . موضوع فوق العاده مهم اینست که اینها هم با هر عنوانی مثل من و شما انسانند و انسان جایز الخطا ست و میتواند خوب یا بد باشد. بستگی به نوع رابطه اش با خدا دارد .

تنها طریق قابل اعتماد برای ایمان داشتن به خدا ملاقات شخصی و درونی و تجربه شخصی با خداست . خدارا شکر برای موعظه و درس و تشویق افراد ولی تا شخصا با خدا ملاقات نکرده باشیم همه باورمان بر پایه نظریه و عقیده یک انسان است که اگر بیفتد ما را هم با خودش میاندازد .

آفتاب آمد دلیل آفتاب ___ گر دلیلت باید از وی رو متاب

کلام خدا میگوید برای شناخت خدا "شخصا بچشید و شخصا ببینید که خداوند نیکو است " ( مزمور 34 : 8 )

"خدا ترا برگزیده تا شخصا اراده او را بدانی و خودت آن عادل را ببینی و خودت از زبانش سخنی بشنوی" ( اعمال 22 : 14 )

تا شخصا حضور خدا را با تمام سلولهای وجودمان تجربه نکرده باشیم به باد هر تعلیم و تفسیر و حرف و حدیث و مکاشفه و برداشتی بالا و پایین میرویم

همین امروز ببینیم : در پرستش و عبادتهای ما چه کسی مهمتر و پر رنگ ترست ؟ یک قدیس مذهبی ؟ یک آیین و روش ؟ یک پیغمبر ؟ یک رهبر دینی؟ یک نفر که جانش را در راه عقیده اش از دست داده ؟ یا خدای واحد حقیقی ؟

اگر الگوی روحانی و توکل ایمانی ما فقط کلمه خدا عیسی مسیح نیست اگر باورهای ما تنها وابسته به عمل فیض آمیز خدا در صلیب مسیح نیست اگر پرستش و عبادتهای ما تنها برای وجود خـدا و نه هیچکس دیگر نیست . آنوقت همانند کسانی شده ایم که در آنزمان بخاطر تقلید کورکورانه از پزشکان آمار فروش کمپانیها را به صدها برابر رساندند بدون اینکه استرس شان کم شده وهیکل شان در فرم مانده باشد . .

کلام خدا در ارمیا 17 : 5 میگوید : زندگی لعنت شده ای دارد کسی که بر انسان توکل کند و دلش از خدا منحرف گردد .

دوست عزیز به راستی الگوی اخلاقیات من و شما کیست ؟ خــداییکه بدون تغییرست ؟ یا انسانیکه در هر یک قـدم برداشتنش امکان یک بار افتادن وجود دارد ؟


جلیل سپهر

bottom of page