top of page

مواظب ستون پنجم زندگی ات باش
وقتی شخصی میگوید :

" خدا در مورد زندگی شخصی تو پیغام خاصی بمن داده "

سریع نپذیرید. بلکه کمی مکث و کمی احتیاط و شاید هم کمی تردید کنید. احتمالا یک چیزی در این رابطه خراب ست . چرا خدا نظرش را در مورد شما مستقیما بخودتان نمیگوید ؟ مگر خدا با شما قهر است؟


چطور از پیغام افراد ناشناس ضربه نخوریم ؟


نظر این افراد را حتما با کلام خدا و اصول ایمان مطابق کنید

نظر این افراد را حتما با دعا و پرستش بحضور خدا ببرید

نظر این افراد را حتما با خادمین با تجربه و شناخته شده در میان بگذارید

در نهایت با شبان خودتان مشورت کنید و با فروتنی از خدا بخواهید نظرش را بخودتان هم آشکار کند . باور کنید خدا با همه انسانها صحبت میکند .


مخصوصا وقتی شخصی اعلام میکند :

" خدا حرفهایش را فقط بمن میگوید و من مکاشفه جدید و متفاوتی دارم " آنوقت یقین داشته باشید که همه چیز خراب ست. به حرفهای این افراد توجه نکنید. زیرا این یک تله فکری از طرف معلمین دروغین برای اهداف پنهانی و منافع شخصی خودشان و در نهایت سردرگمی من و شماست .


در جنگ ها ستون پنجمی وجود دارد که از تاکتیک " انتشار اخبار جعلی و جذب اعتماد افراد "برای تضعیف روحیه و انحراف و سردرگم شدن سربازان استفاده میکنند . این اصطلاح از زمان جنگ داخلی اسپانیا در عرصه نظامی و سیاسی رایج شده‌ است . لطفا مواظب ستون پنجم های زندگی خانوادگی و روحانی تان باشید . آنها گرگ هایی هستند که برای شناخته نشدن لباس بره دارند .


جلیل سپهر

Comments


bottom of page