top of page

نقش خودت رو خودت زندگی کن


قدیمی ها گفتن با طناب هيچ كس به ته چاه نرو. تجربه امروز میگه نه فقط به ته چاه نرو، بلکه به طناب هيچكس به بالاى قله كوه هم نرو، چون كسانی كه از انداختنت به ته چاه خوشحال ميشن، بخاطر انداختنت از روى قله كوه ، جشن می گیرن و پایکوبی می کنن.

تو رویای خودت رو زندگی کن تا هيچ كسی عامل شكست و پيروزیت نباشه. چون اگه شکست خوردی میگن ما شکستش دادیم و اگر پیروز شدی، خودشونو طلبکارت می دونن و یک عمر سرکوفتت میزنن.

اعتماد بنفس یعنی اینکه: برای برداشتن هر قدم، هـر حرکت، و هر حرفی چشمت بدست اینو اون نباشه و محتاج اعتماد کردن و تکیه کردن به این و اون نباشی.

تو برای خودت فکر کن. كلام خدا می فرماید: وقتى دل تو در مـورد راه زندگی ات فكـر می كند، آن وقت خدا قدمهايت را استوار مي سازد.

(امثال ١٦ : ٩)

تو، با پاهای خودت با فیض خدا قدم بردار. داوود می گويد: “ای خداوند قدمهای خودم را در زير پاهايم وسعت دادى تا پاهايم نلغزند.” (دوم سموئيل ٢٢ : ٣٧)

تو، خودت رویایت را زندگی كن زيرا عزيزترين افراد هم مطابق فكر و روش، سليقه و نظریه، و خواسته خودشون برايت اقـدام خواهند كرد.

مبادا بعد از يك عمر، تو بـمونی و آرزوهای سرکوب شده و روياهايى كه هرگز بهشون اهميت داده نشده. مبادا یک روز تو بمانی و یک صندلی چرخدار در خانه سالمندان با عمری كه هرگز چرخاش اونطور که می خواستی نچرخید و مطابق رویایی که خدا برات در نظر داشت جلو نرفت.

بلند شو همین حالا قدمهات رو به هرطرفی که رویایش رو داری وسعت بـده. در شعر، در هنر، در موسیقی، در مطالعه، در خدمت، در سفر، در عشق، در خانواده، در کار، و در تمام ایده هایی که می خواهی یک روزی انجام بدی.

بلند شو و حرکت کن . نگذار کسی که دیروزت رو خراب کرده امروز و فردات رو تسخیر کنه . بلندشو و از تنهایی بیرون بیا .بقول سعدی: “میان بادیه رفتن به از نشستن باطل"

جليل سپهر

Comments


bottom of page